Uit het NLM-archief

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het halfjaarlijkse tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Vanaf 2021 is de naam veranderd in Accolade, en heeft het tijdschrift een nieuwe vormgeving gekregen.  Er verschijnt nu jaarlijks één nummer op papier.

De jaargangen 1 t/m 33 van het NLM zijn al gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. Om hier nog eens de aandacht op te vestigen duiken de redacteuren van Accolade om de paar weken in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. In deze rubriek zijn reeds verschenen:

Slauerhoff bij kampvuur en traanlamp
door Menno Voskuil

Een prijs voor ‘Hölderlins toren’
door Susanne Onel

Abdelkader, Aristofanes en Amalie
door Kasper van Ommen

Boekhouder, accountant en bellettrist Lion Markus
door Menno Voskuil

Christiane Berkvens-Stevelinck interviewt Hella Haasse
door Petra Teunissen

Fragmenten uit het leven van Maurice Gilliams
door Stefan van den Bossche

Berry Dongelmans over zijn ‘Dierbaar magazijn’
door Menno Voskuil

Eugenie Boer over het Sint-Nicolaasfeest
door Susanne Onel

Guus Luijters’ herlezing van Mansfield Park
door Petra Teunissen

Hans Warren over dagboekliteratuur
door Menno Voskuil

Louis Paul Boon herdacht door G.J. van Bork
door Menno Voskuil

Jo Zwartendijk beschreven door Top Naeff
door Petra Teunissen

‘Seks in de biografie’, Theo van der Meer over P.J. Meertens
door Susanne Onel

De uitgave van Lodeizens ‘Het innerlijk behang en andere gedichten’
door Stefan van den Bossche

‘Een impromptu van J.C. Bloem’ door Maarten Mourik
door Petra Teunissen

Annette van Dijk over Jozef van Mierlo, Hadewich en Douwe Kalma
door Susanne Onel

Twee brieven van Hans Lodeizen
door Menno Voskuil

Verstoppertje spelen in de prijzenjungle
door Petra Teunissen

Bij de dood van Boudewijn Büch (1948-2002)
door Menno Voskuil

Krijgt Hildebrand nog zijn film?
door Alan Moss

Theun de Vries als dichter
door Menno Voskuil

Het beeld van Frederik de Grote in de Republiek
door Rietje van Vliet

Genootschapsman Cornelis van Hoogeveen junior aan de drank
door Rietje van Vliet

Galgje
door Rietje van Vliet

De kameleontische souplesse van een achttiende-eeuws lied
door Rietje van Vliet

Theun de Vries herneemt Rembrandt
door Menno Voskuil