Stichting LOUT

De Stichting LOUT (‘Let Op Uw Taal’) is een stichting die het gebruik van goed Nederlands wil bevorderen.

LOUT is van oorsprong een initiatief van mr. F.E.H. (Frans) Groenman, de Nederlandse gezant in Canada. Groenman had een grote liefde voor het Nederlands, en daarom legateerde hij in 1928 honderdduizend gulden met als doel de oprichting van een fonds onder de naam ‘Let Op Uw Taal’. Dit fonds zou vooral het insluipen van germanismen in de Nederlandse taal moeten tegengaan. Toen het legaat in 1979  na de dood van zijn echtgenote Eidina Johanna Gratama tot uitkering kwam, werd via het Genootschap Onze Taal de Stichting LOUT opgericht.

LOUT realiseert de doelstelling onder meer door toekenning van de Groenman-taalprijs. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een mediapersoonlijkheid in Nederland of Vlaanderen die zich onderscheidt door goed en creatief gebruik van de Nederlandse taal. Verder verstrekt LOUT subsidie op dit gebied, bijvoorbeeld aan opleidingen Nederlands aan buitenlandse universiteiten en uitgaven op het gebied van de Neerlandistiek.

Groenman-taalprijs

De Groenman-taalprijs is uitgereikt aan:
* 2023 Marjoleine de Vos
* 2021 Ewoud Sanders
* 2019 VPRO Boeken
* 2018 Tom Lanoye
* 2015 Theo Nijland
* 2013 Paul van Vliet
* 2011 Herman Finkers
* 2009 Drs. P
* 2007 Adriaan van Dis
* 2005 Freek de Jonge
* 2003 Jan Mulder
* 2001 Ivo de Wijs
* 1999 Kees van Kooten
* 1997 Frits Spits
* 1995 Martine Tanghe
* 1993 Paul Witteman

ANBI-gegevens

De Stichting LOUT is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De ANBI-gegevens van LOUT zijn:

Fiscaal nummer:  816181032

Contactgegevens:
Stichting LOUT
p/a Plantsoen 51
2311 KJ Leiden

Bestuurssamenstelling:
Anno 2022 is de bestuurssamenstelling: dr. Hans Heestermans (voorzitter), drs. Susanne Onel (secretaris) en dr. Marijke Tolsma (penningmeester). Leden: mr. Hiske Bem, drs. Jos Damen en drs. Mirjam Jansen.

Doelstelling:
De Stichting LOUT (‘Let Op Uw Taal’) is een stichting die het gebruik van goed Nederlands wil bevorderen. Van oorsprong  was LOUT een stichting die ijverde voor het gebruik van goed Nederlands, en die onnodige invloeden van andere talen op het Nederlands wilde tegengaan.

Beloningsbeleid:
Bestuurders van LOUT krijgen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:

Jaarverslag LOUT 2021

Financieel overzicht LOUT 2021

 

Frans Groenman