gepubliceerd op 23 juli 2018
Uit het NLM-archief: Abdelkader, Aristofanes en Amalie

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het halfjaarlijkse tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Vanaf volgend jaar zal er jaarlijks naast één papieren nummer ook een digitale editie van het NLM verschijnen.

De jaargangen 1 t/m 33 zijn al gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. Om hier nog eens de aandacht op te vestigen duiken de redacteuren van het NLM om de paar weken in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. Dit keer kiest Kasper van Ommen ‘Het gebruik van de Maatschappij-collectie op een doordeweekse dag, Abdelkader, Aristofanes en Amalie’ van Jos Damen:

Ik heb veel aan Jos Damen te danken. Hij heeft mij, meer dan 16 jaar geleden, aangenomen in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Jos was alle doordeweekse dagen aanwezig bij het uitleenbureau en hij kende bijna alle leners persoonlijk, althans die indruk heeft hij op mij achtergelaten. Ik schrijf bovenstaande zin in de verleden tijd omdat Jos al lang niet meer in de bibliotheek werkt. Publiceren over boeken, bibliotheken, catalogi, etc. deed én doet Jos nog steeds. Zo leverde hij ook regelmatig een bijdrage aan het Nieuw Letterkundig Magazijn, zoals dit artikel over het gebruik van de MNL-collectie op een doordeweekse dag in 2001. Het hele artikel ademt Jos: het betreft een praktisch onderzoek, er staan veel kwantitatieve gegevens in en Jos ventileert zijn eigen mening en geeft terloops een aantal aanbevelingen. Het artikel geeft een goed beeld van de stand van zaken op het moment dat ik mijn eerste schreden in de bibliotheek zette. Er is in de tussentijd het een en ander ingrijpend veranderd. Zo worden de boeken van de MNL tegenwoordig aan alle leners ter beschikking gesteld en worden de boeken die verschenen zijn vóór 1900 (in 2001 lag de grens op 1850) inderdaad ter inzage gegeven binnen het gebouw, zoals Jos bepleitte. Hypes zijn er nog steeds. Na een Tv-optredens of een bespreking in de cultuurbijlage van een dagblad signaleren de medewerkers van het uitleenbureau nog steeds het ‘lemmingengedrag’. Sommige zaken veranderen nooit.

Lees hier ‘Het gebruik van de Maatschappij-collectie op een doordeweekse dag, Abdelkader, Aristofanes en Amalie’ van Jos Damen.