gepubliceerd op 22 mei 2020
Uit het NLM-archief: Verstoppertje spelen in de prijzenjungle

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Er verschijnt jaarlijks naast één papieren nummer ook een aantal digitale artikelen onder de vlag van het NLM.

De jaargangen 1 t/m 33 zijn al gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. Om hier nog eens de aandacht op te vestigen duiken de redacteuren van het NLM om de paar weken in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. Dit keer kiest Petra Teunissen voor ‘Verstoppertje spelen in de prijzenjungle. De overlevingswijze van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs’ van Petra van der Veen: 

Een van de oudste onderscheidingen van de Maatschappij is de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs. In 1921 werd de prijs voor het eerst uitgereikt aan Elisabeth Zernike. De aanmoedigingsprijs heeft een lange en turbulente geschiedenis, onder andere rond de voordrachten van Slauerhoff, Marsman en Blaman. In het begin van de twintigste eeuw was de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs een belangrijk literair eerbetoon. Het prijzengeld van duizend gulden vormde een welkome aanvulling op het sobere schrijversinkomen. Inmiddels is de ‘prijs-met-de-lange-naam’ een kleine speler in de arena van de Nederlandse literatuur. Twintig jaar geleden schreef Petra van der Veen in Nieuw Letterkundig Magazijn het antwoord op de vraag: “Hoe overleeft een relatief kleine prijs binnen het hedendaagse prijzencircus?” Inmiddels leven we in een heel andere literaire werkelijkheid, waarin tv-optredens en sociale media belangrijker lijken te zijn voor de reputatie en verkoop van beginnende auteurs dan een bescheiden prijs. Wie schrijft het vervolg op Van der Veens artikel?

Lees hier ‘Verstoppertje spelen in de prijzenjungle” van Petra van der Veen.