gepubliceerd op 3 september 2018
Uit het NLM-archief: Christiane Berkvens-Stevelinck interviewt Hella Haasse

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het halfjaarlijkse tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Vanaf volgend jaar zal er jaarlijks naast één papieren nummer ook een digitale editie van het NLM verschijnen.

De jaargangen 1 t/m 33 zijn al gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. Om hier nog eens de aandacht op te vestigen duiken de redacteuren van het NLM om de paar weken in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. Dit keer kiest Petra Teunissen voor ‘Niets is ooit geheel voorbij’ van Christiane Berkvens-Stevelinck, een interview met Hella S. Haasse:

Al weer bijna een jaar geleden, op 23 november 2017, overleed de theologe Christiane Berkvens-Stevelinck. Zij was niet alleen Remonstrants predikante (ik zat graag onder haar gehoor in de Lokhorstkerk), maar combineerde die baan met academische functies.  Zij startte haar wetenschappelijke carrière in de handschriftkunde in de Leidse universiteitsbibliotheek. In 1987 promoveerde ze op een proefschrift over de 18de-eeuwse Franse boekverzamelaar Prosper Marchand. Van 2000 tot 2012 was zij hoogleraar Europese cultuur (Keizer Karel-leerstoel) aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

‘Mensen ontmoeten betekende alles voor haar. Tot op het laatst had ze wel zo’n twintig tot dertig gesprekken per week,’ schreef Trouw in een mooi ‘Naschrift’. Haar grote belangstelling voor wat mensen dreef, maakte Christiane Berkvens-Stevelinck heel geschikt voor het houden van interviews voor Nieuw Letterkundig Magazijn, waarvan ze enkele jaren redacteur was. In 1997 had ze een openhartig gesprek met Hella S. Haasse. Zij spraken over o.a. over Haasses personages. Tot slot vroeg Berkvens haar: ‘Uw bekende uitspraak: ‘Alles hangt met alles samen’ dateert intussen van een behoorlijk aantal jaren geleden. Had u toen en misschien nu nog het gevoel niet begrepen te worden?’ Een interessant gesprek tussen twee vrouwen die beiden altijd zochten naar samenhang.

Lees hier het interview van Christiane Berkvens-Stevelinck met Hella S. Haasse.