De digitale bibliotheek

Overtuigd van de noodzaak de Nederlandstalige letteren — en daarbinnen de eigen bibliotheekcollectie — voor een zo groot mogelijk publiek beschikbaar te stellen, heeft de Maatschappij op 6 juli 1999 de stichting ‘Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren’ (DBNL) in het leven geroepen.

Belangrijkste doel van deze in Leiden gevestigde stichting was het opbouwen van een digitale collectie cultuurhistorische teksten uit het Nederlandse taalgebied ten behoeve van onderzoek en onderwijs en van iedereen die in de Nederlandse cultuur is geïnteresseerd.

De activiteiten van de DBNL werden door de Nederlandse en Vlaamse overheid gezamenlijk bekostigd via de begroting van de Nederlandse Taalunie. Het bestuur van de DBNL werd gevormd door vertegenwoordigers van de Maatschappij en van enkele andere Nederlandse en Vlaamse instellingen.

Per 1 januari 2015 is dbnl.org opgenomen in de dienstverlening van de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) waarbij wordt samengewerkt met o.a. de Nederlandse Taalunie en de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

De beleidsvorming ten aanzien van de DBNL-website vindt plaats in de Commissie DBNL. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (VEB), de Nederlandse Taalunie en de Koninklijke Bibliotheek.

Voor de selectie van teksten en de inhoudelijke ontwikkeling van de website is de KB samen met de VEB verantwoordelijk. De selectie van de te digitaliseren teksten wordt verzorgd door een commissie van deskundigen, de contentcommissie. Deze commissie is als volgt samengesteld:

  • Geert Buelens (voorzitter), hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Utrecht
  • Paul Buschmann, Bibliotheek faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Gent
  • Sarah Fierens (secretaris), projectmedewerker DBNL, Vlaamse Erfgoedbibliotheek
  • Ryanne Keltjens, dienstcoördinator DBNL, Koninklijke Bibliotheek
  • Arno Kuipers, collectiespecialist Nederlandse taal- en letterkunde, Koninklijke Bibliotheek
  • Martijn Nicolaas, senior adviseur taalgebruik, Taalunie

De afdeling Digitalisering van de Koninklijke Bibliotheek verzorgt de digitaliseringsactiviteiten.

De website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren is te vinden op dbnl.org.

Een door de Stichting DBNL ontwikkelde didactische website is te vinden op www.literatuurgeschiedenis.nl.