Accolade (voorheen NLM)

Accolade (voorheen Nieuw Letterkundig Magazijn) is het tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en bestaat sinds 1983. Vanaf 2021 is de naam veranderd in Accolade, en heeft het tijdschrift een nieuwe vormgeving gekregen.  Er verschijnt jaarlijks een nummer op papier dat wordt toegezonden aan de leden van de MdNL. Het vernieuwde blad bevat een rijke schakering aan rubrieken en artikelen, en ieder nummer heeft bovendien een themadossier. Daarnaast streeft de redactie ernaar artikelen, die niet passen in het tijdschrift, te publiceren op de website van de MdNL.

NLM Digitaal:

‘De nooit benoemde allereerste Leidse hoogleraar’ door Dick E.H. de Boer

‘Hartstocht en ondergang: een pleidooi voor de herwaardering van Jeanne Reyneke van Stuwe’ door Vilan van de Loo

‘Nog een verdwaald blad uit de biografie van Albert Helman’ door Cornelia Oosterling

‘Boudewijn en de Blauwe Schuit’ door Jaap Goedegebuure (column)

‘Een onbekende variant van het Wilhelmus: het Watersnood-Wilhelmus uit 1881’ door Lotte Jensen

‘Een Licht tijdens het Vesperuur. Een onbekend gedicht van Frits van der Meer voor Kees Fens’ door Paul van Geest

‘Multatuli tegen twee Van Lenneps’ door Eep Francken

Redactie:

Stefan van den Bossche, Johanna Ferket, Alan Moss, Kasper van Ommen (beeldredacteur), Susanne Onel, Liesje Schreuders, Rietje van Vliet (eindredacteur) en Menno Voskuil.

Redactieadres:

Rietje van Vliet:

nlm@mdnl.nl

Bijdragen:

De redactie ziet graag bijdragen tegemoet over onderwerpen die binnen de brede belangstellingssfeer van de MdNL vallen. Artikelen mogen in principe niet meer dan 3000 woorden bevatten. De kopij dient per e-mail verstuurd te worden naar bovenstaand redactieadres en vergezeld te gaan van een of meerdere afbeeldingen met een hoge resolutie (300dpi/inch).

Berichten en mededelingen van, over of in relatie tot de MdNL worden vanaf 2017 niet meer geplaatst in de rubriek Gemengde Berichten, maar verschijnen op de website. U kunt deze richten aan webredactie@mdnl.nl

Bekijk hier de Kopijrichtlijnen NLM

Het Nieuw Letterkundig Magazijn op internet:

Hieronder vindt u de tot nu toe door de DBNL gedigitaliseerde jaargangen van het Nieuw Letterkundig Magazijn.