gepubliceerd op 9 augustus 2018
Uit het NLM-archief: Boekhouder, accountant en bellettrist Lion Markus

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het halfjaarlijkse tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Vanaf volgend jaar zal er jaarlijks naast één papieren nummer ook een digitale editie van het NLM verschijnen.

De jaargangen 1 t/m 33 zijn al gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. Om hier nog eens de aandacht op te vestigen duiken de redacteuren van het NLM om de paar weken in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. Dit keer kiest Menno Voskuil voor ‘Lion Markus (1867-1926). Boekhouder, accountant en bellettrist’ van Johan de Vries:

Boekhouden en bellettrie, het is een weinig voor de hand liggende combinatie. Toch vond Johan de Vries, auteur van o.a. Geschiedenis der accountancy in Nederland. Aanvang en ontplooiing, 1895-1935, hiervan een historisch voorbeeld. In de tweeëntwintigste jaargang van het Nieuw Letterkundig Magazijn (2004) verscheen zijn boeiende artikel ‘Lion Markus (1867-1926). Boekhouder, accountant en bellettrist’, over deze mij volstrekt onbekende dichter/schrijver/boekhouder.

In het mij eveneens onbekende tijdschrift Maandblad voor het Boekhouden publiceerde Markus (met enkele boekhoudcollega’s) in het eerste decennium van de twintigste eeuw een aantal gedichten en verhalen over vakgerelateerde onderwerpen als het staatsexamen boekhouden, het kantoorleven en zelfs een gevalletje fraude. Met enige goede wil zou je in Lion Markus zelfs een voorloper van J.J. Voskuil en Hans Vervoort kunnen zien. De Vries toont in zijn artikel aan dat een ogenschijnlijk saai vak als boekhouden wel degelijk kan inspireren tot het schrijven van bellettrie!

Lees hier het artikel over Lion Markus van Johan de Vries.