Al die onbekende beroemdheden

Jubileumboek

In 2016 bestond de MdNL 250 jaar en ter gelegenheid van dit jubileum verscheen het boek Al die onbekende beroemdheden. 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, onder redactie van Ton van Kalmthout, Peter Sigmond en  Aleid Truijens. Het eerste exemplaar werd tijdens de jubileumviering overhandigd aan Koning Willem-Alexander, beschermheer van de MdNL.

In 1766 werd de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde opgericht voor de beoefening en bestudering van de Nederlandse taal, literatuur en geschiedenis. Het is in Nederland nog altijd een belangrijk forum voor schrijvers en geesteswetenschappers, dat met lezingen en discussies, prestigieuze prijzen en de ondersteuning van tal van andere initiatieven – cultuurhistorische werkgroepen, publicaties, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren – een unieke plaats inneemt in de Nederlandse cultuur.

In dit boek schetsen Rick Honings, Atte Jongstra, Ton van Kalmthout, Aleid Truijens, Marleen de Vries en Peter van Zonneveld voor het eerst een min of meer integraal beeld van de Maatschappij sinds haar oprichting. Centraal staat daarbij de vraag hoe het genootschap maatschappelijk verankerd is. Hoe is haar doen en laten bepaald door de historische omstandigheden en welke impact heeft zij op haar beurt gehad op het culturele leven? Zo weerspiegelt de levensloop van de Maatschappij de ontwikkeling van 250 jaar engagement met het geestesleven in Nederland.

Al die onbekende beroemdheden. 250 jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden University Press, paperback, 224 pag., €35,00

ISBN: 9789087282585