Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Al meer dan een eeuw wordt het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. TNTL richt zich op de neerlandistiek in de ruimste zin. Men vindt er artikelen over historische taalkunde (inclusief lexicografie) en diachrone aspecten van taalvariatie in het (hedendaagse) Nederlands, alsmede over de letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot de dag van vandaag. TNTL neemt artikelen in het Nederlands en in het Engels op. Ze zijn bedoeld om een breed publiek van neerlandici te bereiken, hetgeen onder meer impliceert dat behalve naar wetenschappelijke diepgang ook gestreefd wordt naar leesbaarheid.

Naast artikelen bevat het tijdschrift bijdragen aan de essayrubriek ‘Interdisciplinair’ (waarin studies uit andere vakgebieden besproken worden die methodisch of anderszins voor de neerlandistiek van belang zijn), boekbeoordelingen en een lijst met ontvangen boeken. De boekbeoordelingen worden ook digitaal op deze website gepubliceerd. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar: eind maart, eind juni, eind september en eind december.

Peer review-procedure
TNTL is een toonaangevend peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Artikelen worden beoordeeld door twee of meer (anonieme) beoordelaars uit de redactie en/of uit een groep van externe adviseurs. Op basis van de evaluaties besluit de redactie een ingediend artikel ofwel af te wijzen, ofwel te accepteren voor publicatie onder de voorwaarde dat eventuele opmerkingen en suggesties van de beoordelaars worden verwerkt.

Verschijningsfrequentie
Het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde is een periodieke publicatie. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar: eind maart, eind juni, eind september en eind december.

Open Access-beleid
Dit tijdschrift is voor een deel vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt. De boekbesprekingen zijn in pdf-formaat te downloaden. Andere stukken (de artikels en bijdragen in de rubriek interdisciplinair) zijn aanvankelijk slechts in de gedrukte versie van het tijdschrift te consulteren.

Website TNTL

Klik hier om naar de website van TNTL te gaan.