De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op 30 maart 2020 een fellowship toegekend aan Marten van der Meulen. Een MNL-fellow krijgt een beurs om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen. De beurs is een… lees verder…

Vanavond is bekend gemaakt dat Vrouwkje Tuinman De Grote Poëzieprijs 2020 krijgt voor haar bundel Lijfrente.  De Grote Poëzieprijs bekroont de beste Nederlandstalige bundel van het jaar met € 25.000,- en is de opvolger van de… lees verder…

Mario Molegraaf | 25 maart 2020
Hans Warren, Borssele

Het is zijn sterfdag wanneer ik weer het vertrouwde hek open en opnieuw onder de kastanjes loop. De ‘kastanjetunnel der vergetenen’, zoals hij het noemde in zijn bekende gedicht ‘174’ met de openingsregel ‘Het is vandaag woensdag 9 juni 1954’. Ik ga naar het graf van de dichter van ‘174’, naar het graf van Hans Warren, met wie ik tussen 1978 en zijn dood in 2001 het leven mocht delen. Zoals hij lang geleden naar het graf van zijn moeder ging.

Ik heb zelf besloten dat hij hier moest worden begraven, in het dorp Borssele, de verre uithoek van Zuid-Beveland waar hij in een huis op de zeedijk werd geboren. Waarom? Het gevoel dat hij hier hoorde, al woonde hij er al een halve eeuw niet meer toch een beetje zijn thuis, tussen de zijnen. Ook heb ik bepaald hoe zijn graf eruit moest zien. Anders dan de andere graven, een buitenbeentje zoals hij dat indertijd ook in het dorp was, maar tegelijk iemand die niet alleen werd geduld, maar ook werd gewaardeerd en geliefd.

Op de andere stenen veel uit zijn dagboek bekende namen, de naam bijvoorbeeld van de hoofdonderwijzer van zijn lagere school, Huibregt de Priester, in oktober 1944 omgekomen bij oorlogsgeweld. Tien jaar eerder, toen de man met pensioen ging, was een afscheidslied gezongen met tekst van de toen dertienjarige Hans Warren: ‘Wel meer dan 40 jaar geleên/ Kwam Meester Priester hier/ Vandaag gaat hij nu van ons heen/ Dat doet ons geen plezier.’

De vader van Hans Warren wilde worden gecremeerd, maar het graf van zijn moeder, overleden op 7 juni 1951, is intact, zij het lastig terug te vinden. Voor haar geen grafsteen. ‘De grijze zerken die jij verfoeide,’ lezen we in ‘174’ waarin hij na drie jaar terugkeert naar haar graf:......

maart 2020
maandag 30 maart, De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam
met o.a. Elsbeth Etty en Dik van der Meulen.
april 2020
donderdag 2 april, Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden
Met o.a. Wytske Versteeg, Geert Buelens, Leonard de Vos en Jaap Goedegebuure.
vrijdag 17 april, OBA-Theater, Oosterdokskade 143, Amsterdam.
Lezing gehouden door Tessa Leuwsha.
juni 2020
zondag 14 juni, Vredenburg 3 (pand Parfumerie Douglas), Utrecht
oktober 2020
zondag 11 oktober, Salon Saffier, Boorstraat 107, Utrecht
Bekijk de uitgebreide agenda

Heeft u informatie voor in de agenda? Meld het de redactie