In deze rubriek neemt Jaap Goedegebuure ons mee op een sentimentele reis langs zijn boekenkasten. Als hem bij een bepaalde titel een herinnering of een anekdote te binnen schiet, deelt hij die met ons. Emile Zola… lees verder…

Op maandag 31 augustus 2020 zal in Leiden de negenentwintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van dr. Rick Honings (Universiteit Leiden) onder de titel ‘Het eiland van vuurrazernij’. De Krakatau-ramp van 1883 en de Nederlandse… lees verder…

Aart G. Broek | 8 juli 2020
De grootste schandvlek van heel ons volk, deel 2

Het is niet vanzelfsprekend dat jaarlijks op 17 augustus de revolte van slaven onder leiding van Tula – op die dag in 1795 begonnen - wordt herdacht op Curaçao. Die herdenking krijgt praktisch meer aandacht dan de afschaffing van de slavernij – per 1 juli 1863 - zelf. Het nam ruim honderd jaar om het slavernijverleden serieus onder ogen te zien en het verzet tegen slavernij als ronduit heldhaftig te waarderen. Deze historische ontwikkeling is te tekenen aan de hand van gedichten, toneelteksten, columns, romans en verhalen.

In de revolutionaire toneelspektakels uit de jaren zeventig wordt de zwarte, onderdrukte bevolkingsgroep bovenal als slachtoffer van blanke machthebbers en machtssystemen getekend.  Uiteindelijk overheerst echter een sterk geloof in de mogelijkheid van een menswaardiger toekomst voor deze onderdrukte bevolkingsgroep. Illustratief in deze zijn de woorden van de slaaf Bazjan Karpata, waarmee Pacheco Domacassé zijn toneelstuk ‘Tula‘ (1971) eindigt: ‘Tula, mijn broeder, onze opstand is mislukt omdat die wellicht niet voldoende voorbereid was; maar het zaad dat we vandaag hebben gezaaid, zal nooit sterven. Morgen zullen onze kinderen wijzer zijn dan wij, ze zullen over ons spreken, over ons schrijven en ze zullen ons als hun voorbeeld nemen in hun strijd voor erkenning, vrijheid en respect!‘
De belangstelling voor het werk van Domacassé en de zijnen was groot. Het toneelwerk van de revolutionaire jongeren kon zich verheugen in uitverkochte zalen bij verscheidene voorstellingen op Curaçao, Bonaire en Aruba. De kranten besteedden ruim aandacht aan zowel de voorbereidingen als de eerste opvoering en enthousiaste commentaren vulden vele kolommen, zoals voor Domacassé’s Tula. Dat was van bijzonder ‘historisch‘ belang, ‘omdat het nog niet zo lang geleden was, dat het gebruik van de namen Tula en Karpata een glimlach veroorzaakten, een glimlach, waarmee men zo goed mogelijk wilde tonen, dat men niets met die bandieten te maken wilde hebben. Zo zijn zij ons voorgeschilderd, tientallen jaren lang.‘ (Amigoe, 2 juni 1971)......

augustus 2020
maandag 31 augustus, Zaal 0.11, Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
Lezing getiteld '‘Het eiland van vuurrazernij’. De Krakatau-ramp van 1883 en de Nederlandse literatuur.'
september 2020
vrijdag 25 september, Zaal 0.11, Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
Lezing getiteld 'Een rusteloos leven na de dood. Pieter Erberveld in Indië, Japan, Indonesië en Zuid-Afrika'.
zaterdag 26 september
Jaarvergadering gevolgd door een middagprogramma met uitreiking van de Henriette Roland Holstprijs en de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs.
oktober 2020
donderdag 1 oktober, Dorpskerk Huizum, Huizum Dorp 67, Leeuwarden
Jaarlijkse Slauerhoff Lezing in de Dorpskerk Huizum.
zondag 11 oktober, Salon Saffier, Boorstraat 107, Utrecht
Bekijk de uitgebreide agenda

Heeft u informatie voor in de agenda? Meld het de redactie