In deze rubriek neemt Jaap Goedegebuure ons mee op een sentimentele reis langs zijn boekenkasten. Als hem bij een bepaalde titel een herinnering of een anekdote te binnen schiet, deelt hij die met ons. Open City… lees verder…

Op zaterdagmiddag 26 september vond in het Museum Volkenkunde te Leiden de Laureatendag 2020 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde plaats, vanwege de coronamaatregelen in zeer besloten kring. Na een kort openingswoord van voorzitter Jaap Goedegebuure… lees verder…

Marten van der Meulen | 22 oktober 2020
Welke woorden komen het meest voor in de universitaire archieven?

Wie tekstverzamelingen bestudeert, kan beginnen bij de meest basale en oppervlakkige manier van observeren: kijken welke woorden het meest voorkomen. Over het algemeen komt daar al heel snel hetzelfde lijstje uit: de, het, een, ja, ik, niet maar en aanverwanten. Functiewoorden scoren nou eenmaal altijd véél hoger dan inhoudswoorden. Maar als je wat verder door zo’n lijstje loopt, dan valt je toch al snel een of ander op. Mijn verzameling van Leidse Resolutiën is hierop geen uitzondering.

Afbakening
Eerst kort nog iets over mijn dataverzameling. Ik was van plan data te verzamelen uit zes tijdvakken, in stappen van vijftig jaar vanaf 1550-1599 tot en met 1800-1849. De bedoeling was om voor ieder tijdvak de officiële Resolutiën na te lopen op teksten die daar werden gereproduceerd van een origineel, bijvoorbeeld een memorie of een ingekomen brief. Inmiddels is duidelijk dat deze praktijk in ieder geval na 1750 niet meer voorkwam. In materiaal na dat jaar wordt namelijk slechts verwezen naar de originele teksten: "zie requeste in Bijlagen". Zo valt er dus al een derde van mijn onderzoeksobject af, maar goed, zo is de wetenschap. In mijn promotie bijvoorbeeld richtte ik me in eerste instantie op de periode 1804-2000, maar viel al snel de hele negentiende eeuw af.......

november 2020
dinsdag 3 november, Digitale bijeenkomst
'Een weerbarstige geschiedenis van vrijheid' met Annelien De Dijn en Matthijs Lok.
donderdag 5 november, Keizersgracht 141C, Amsterdam
Met o.a. Annemarié van Niekerk, Ena Jansen en Tycho Maas.
december 2020
vrijdag 11 december, Online via livestream
De lezing heeft als titel 'Slechte kunst' meegekregen.
januari 2021
zondag 17 januari, Salon Saffier, Boorstraat 107, Utrecht
juni 2021
zondag 20 juni, Aula gemeentelijke begraafplaats Zeister Bosrust, Woudenbergseweg 46, Zeist
Met onthulling gedenksteen en twee boekpresentaties.
Bekijk de uitgebreide agenda

Heeft u informatie voor in de agenda? Meld het de redactie