Contact

Postadres
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Postbus 9501
2300 RA LEIDEN

Voor zaken aangaande de MdNL kunt u contact opnemen met Ingeborg Verheul (secretaris).
mnl@library.leidenuniv.nl

Voor zaken aangaande contributies, adreswijzigingen, opzeggingen kunt u contact opnemen met Inge van Es (assistent van het bestuur van de MdNL).
mdnlsecretariaat@gmail.com

Voor zaken aangaande deze website kunt u contact opnemen met de webredactie.
webredactie@mdnl.nl

Deze website beoogt geen enkel winstoogmerk. Door middel van de website wil de MdNL haar publiek kennis laten maken met nieuws uit en over de Maatschappij en haar leden. De MdNL neemt daartoe onder meer berichten over van andere sites, zonder dat het ons altijd mogelijk is rechthebbenden vooraf te attenderen op de overname. Mocht iemand bezwaar hebben tegen overname van tekst- of beeldmateriaal, laat ons dit weten, dan verwijderen wij het materiaal.