gepubliceerd op 7 maart 2020
Uit het NLM-archief: Annette van Dijk over Jozef van Mierlo, Hadewich en Douwe Kalma

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Er verschijnt jaarlijks naast één papieren nummer ook een aantal digitale artikelen onder de vlag van het NLM.

De jaargangen 1 t/m 33 zijn al gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. Om hier nog eens de aandacht op te vestigen duiken de redacteuren van het NLM om de paar weken in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. Dit keer kiest Susanne Onel voor ‘‘O Bloeiend wonder van de bronzen perelaren’. Over de poëzie van Jozef van Mierlo’ van Annette van Dijk: 

Onlangs was ik in Museum Catharijne Convent voor de boeiende tentoonstelling North & South. Terwijl ik daartoe trap op trap af liep, zag ik in een flits achter glas een, naar ik aannam, Maria-beeld, omringd door een ovale stralenkrans. (Het is het Marianum van de Meester van Elsloo).

Dat beeld, met name die ovale stralenkrans, deed me direct denken aan een afbeelding in NLM bij een artikel over Hadewich, althans zo herinnerde ik me. Ik bedoel de tekening van Marie Cremers (1925), gemaakt naar aanleiding van Albert Verweys De Vizioenen van Hadewich. Niet dat ik die tekening nou zo geweldig vind; geef mij maar Bernini’s De Extase van Theresia. Maar het betreffende artikel van Annette van Dijk (in het tweede nummer van 2012) ‘‘O Bloeiend wonder van de bronzen perelaren’. Over de poëzie van Jozef van Mierlo’ had wel indruk op me gemaakt.

Bij nader inzien heeft het artikel niet zozeer Hadewich als wel het werk en de invloed van mediëvist J. van Mierlo, vroeger(?) voor studenten Nederlands alom ‘aanwezig’, als onderwerp. Maar van Mierlo was een Hadewich-liefhebber en -kenner. Vandaar dus. Al eerder, in het eerste nummer van 2010, schreef Annette van Dijk een artikel over Hadewich en de Friese dichter Douwe Kalma. In deze tijden van gehaaste onrust, en waarin de mediëvistiek bedreigd wordt, zijn deze artikelen een prachtige pas op de plaats. Leest u ze maar weer eens.

 

Lees hier ‘‘O Bloeiend wonder van de bronzen perelaren’. Over de poëzie van Jozef van Mierlo’ van Annette van Dijk

En hier ‘‘O dom dryst hert, hwet bist rebelsk en wyld!’ Over de Friese dichter Douwe Kalma en Hadewijch’ van Annette van Dijk.