gepubliceerd op 5 november 2018
Uit het NLM-archief: Berry Dongelmans over zijn Dierbaar magazijn

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het halfjaarlijkse tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Vanaf volgend jaar zal er jaarlijks naast één papieren nummer ook een digitale editie van het NLM verschijnen.

De jaargangen 1 t/m 33 zijn al gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. Om hier nog eens de aandacht op te vestigen duiken de redacteuren van het NLM om de paar weken in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. Dit keer kiest Menno Voskuil het artikel van Berry Dongelmans over de boekuitgave Dierbaar Magazijn:

De eerste keer dat ik op het bestaan van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde werd gewezen was toen ik rond de eeuwwisseling in een Haags antiquariaat het boek Dierbaar magazijn zag liggen, een fraai gebonden uitgave vol letterkundige en historische schatten. In het Nieuw Letterkundig Magazijn (jaargang 14 uit 1996) schreef Berry Dongelmans, een van de drie samenstellers van Dierbaar magazijn, over de totstandkoming van deze bijzondere uitgave, met een verrassend inzicht:

‘U denkt natuurlijk dat een boek over de bibliotheek van de Maatschappij over boeken gaat. Ik ben bereid u gedeeltelijk in die waan te laten, want ik heb die gedachte tot voor kort ook gehad. Nu heb ik twee jaar de tijd gehad om van dat exclusieve idee af te komen. Want sinds we aan dat boek zijn begonnen, medio 1993, ben ik langzaam maar zeker tot de overtuiging gekomen dat we ogenschijnlijk een boek over een bibliotheek en over boeken aan het maken waren, maar in wezen bezig waren met een boek over ‘mensen’. En dat zijn – heb ik voor mijzelf geconstateerd – eigenlijk de mooiste boeken om te maken.’

Het bleef toentertijd bij doorbladeren; de gevraagde prijs was te hoog voor mijn studentenbudget. Later is Dierbaar magazijn wel in bibliotheek terecht gekomen (al weet ik niet meer precies hoe) en heb ik het van kaft tot kaft gelezen. Het plezier waarmee Dongelmans, Van Oostrom en Van Zonneveld het boek hebben samengesteld is op elke bladzij zichtbaar. Een boek over mensen met een passie voor boeken, geschreven door mensen met een passie voor boeken, is toch (om Berry Dongelmans nogmaals te citeren) ‘allermooiste wat je je als boekhistoricus maar kan wensen’.

Lees het artikel van Berry Dongelmans over Dierbaar magazijn hier.

Dierbaar magazijn, onder redactie van Berry Dongelmans, Frits van Oostrom en Peter van Zonneveld, met medewerking van Marco de Niet, staat tegenwoordig integraal op de DBNL, zie hier.