Bestuur van de MdNL

Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is als volgt samengesteld:

Odile Heynders, voorzitter
Carl De Strycker, ondervoorzitter
Ingeborg Verheul, secretaris
Peter Noordervliet, penningmeester
Kurt De Belder, bibliothecaris
Djoeke van Netten
Anna Dlabačová
Ton van der Wouden
Manon Uphoff