Bestuur van de MdNL

Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is als volgt samengesteld:

Jaap Goedegebuure, voorzitter
Carl De Strycker, ondervoorzitter
Tanja Simons, secretaris
Perry Moree, penningmeester
Kurt De Belder, bibliothecaris
Feike Dietz
Anna Dlabačová
Marc van Oostendorp
Manon Uphoff