Bestuur van de MdNL

Het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is als volgt samengesteld:

Odile Heynders, voorzitter
Koen Rymenants, ondervoorzitter
Ingeborg Verheul, secretaris
Hans van der Meij, penningmeester
Kurt De Belder, bibliothecaris
Pia de Jong
Lieke van Deinsen
Tim Vergeer
Ton van der Wouden