gepubliceerd op 26 juni 2019
Uit het NLM-archief: Louis Paul Boon herdacht door G.J. van Bork

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het halfjaarlijkse tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Vanaf volgend jaar zal er jaarlijks naast één papieren nummer ook een digitale editie van het NLM verschijnen.

De jaargangen 1 t/m 33 zijn al gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. Om hier nog eens de aandacht op te vestigen duiken de redacteuren van het NLM om de paar weken in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. Dit keer kiest Menno Voskuil voor ‘Louis Paul Boon herdacht’ door G.J. van Bork:

Het is dit jaar het veertigste sterfjaar van Louis Paul Boon, een van de grootste Vlaamse schrijvers uit de vorige eeuw. Tot nu toe wordt er niet bijzonder veel aandacht aan dit lustrum geschonken (er staat wel een themanummer rondom Boon van De Parelduiker gepland). Dat was twintig jaar geleden wel anders, zo lees ik in het Boonartikel van G.J. van Bork in de eerste NLM-aflevering van 1999: Boon werd herdacht met ‘tentoonstellingen, boekuitgaven, lezingen (…) en zelfs een treinreis tussen Aalst en Gent, op welk traject Boon dagelijks heen en weer reisde naar zijn werk bij het dagblad Vooruit.’

Van Bork geeft in zijn artikel een mooi, bondig overzicht van Louis Paul Boon, zijn werk en zijn betekenis voor de (Vlaamse) literatuur. Hij haalt ook nog Jeroen Brouwers aan, die pleitte voor een standbeeld van Boon ‘precies op de Belgisch-Nederlandse grens (…) met zijn gezicht naar Amsterdam gekeerd en met zijn kont naar Vlaanderen’. Want hoe groot en geliefd hij nu ook is, tijdens zijn leven werd hij toch door velen gezien als een omstreden ‘viezentist’.

Lees hier het artikel ‘Louis Paul Boon herdacht’ van G.J. van Bork.