gepubliceerd op 20 april 2020
Uit het NLM-archief: Twee brieven van Hans Lodeizen

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Er verschijnt jaarlijks naast één papieren nummer ook een aantal digitale artikelen onder de vlag van het NLM.

De jaargangen 1 t/m 33 zijn al gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. Om hier nog eens de aandacht op te vestigen duiken de redacteuren van het NLM om de paar weken in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. Dit keer kiest Menno Voskuil voor ‘Twee brieven van Hans Lodeizen’ van E.W.A. Henssen:

In een eerdere aflevering van deze rubriek wees mijn collega-redacteur Stefan van den Bossche op een artikel over de gedichtenbundel Het innerlijk behang en andere gedichten van de jonggestorven Hans Lodeizen. In dit artikel uit 1992 schrijft Gerrit Kleis over de totstandkoming van de eerste verzameluitgave van de gedichten van Lodeizen.

Twee jaar later, in 1994, publiceerde E.W.A. Henssen in het Nieuw Letterkundig Magazijn twee brieven van Lodeizen aan H.A. Bouman. Lodeizen bleek kort voor zijn dood in Lausanne op 26 juli 1950 deze heer Bouman twee opmerkelijke brieven te hebben geschreven. Beide brieven worden in dit stuk in extenso gepubliceerd.

Lees hier ‘Twee brieven van Hans Lodeizen’ van E.W.A. Henssen.