gepubliceerd op 18 februari 2020
Uit het NLM-archief: ‘Een impromptu van J.C. Bloem’ door Maarten Mourik

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Er verschijnt jaarlijks naast één papieren nummer ook een aantal digitale artikelen onder de vlag van het NLM.

De jaargangen 1 t/m 33 zijn al gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. Om hier nog eens de aandacht op te vestigen duiken de redacteuren van het NLM om de paar weken in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. Dit keer kiest Petra Teunissen voor ‘Een impromptu van J.C. Bloem’ van Maarten Mourik:

Zie je nou!

Sprekende anekdotes zijn onmisbaar voor een biografie. Als biograaf van dichteres en critica Clara Eggink zit ik niet verlegen om anekdotes over haar (ex)man J.C. Bloem. De zachtmoedige, indolente dichter amuseerde zijn gasten graag met bon mots. Ook zijn onpraktische levensstijl leverde mooie verhalen op, vooral door het contrast met de juist zeer praktische en actieve Eggink. Zij verwierf de waardering van vriend en vijand door Bloem in zijn laatste levensjaren onderdak, gezelschap en verzorging te bieden in Kalenberg. Maarten Mourik noemt hun samenzijn in 2002 in Nieuw Letterkundig Magazijn een ‘idyllische lat-relatie’, maar zijn anekdote ondergraaft dat oordeel juist. Het is wel een heel geestig verhaal, dat in mijn ogen meer over Eggink dan over Bloem zegt, en daarom in een biografie niet mag ontbreken.

Lees hier ‘Een impromptu van J.C. Bloem’ van Maarten Mourik