gepubliceerd op 23 juli 2020
Uit het NLM-archief: Bij de dood van Boudewijn Büch (1948-2002)

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Er verschijnt jaarlijks naast één papieren nummer ook een aantal digitale artikelen onder de vlag van het NLM.

De jaargangen 1 t/m 33 zijn al gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. Om hier nog eens de aandacht op te vestigen duiken de redacteuren van het NLM om de paar weken in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. Dit keer kiest Menno Voskuil voor ‘Bij de dood van Boudewijn Büch (1948-2002)’ van Kees Thomassen:

Toen ik in 2002 mijn scriptie schreef over Nederlandse margedrukkers interviewde ik Kees Thomassen in een lunchroom naast Den Haag Centraal. Zijn pers, De Uitvreter, speelde een belangrijke rol in het landschap van margedrukkers. De uitgaven van De Uitvreter blonken niet alleen uit in originaliteit qua tekstkeuzes, maar ook qua vormgeving: een aparte formaat, een bijzondere bindwijze of een niet alledaagse drukletter waren eerder regel dan uitzondering. Een uur later ging ik naar huis met een schat aan informatie en een stapeltje bibliofiel drukwerk.

In datzelfde jaar overleed een van jeugdhelden, Boudewijn Büch.  Zijn plotselinge dood ging als een schok door het land. Hoewel Thomassen zelf nooit (?) iets van Boudewijn Büch had gedrukt (Büchs naam was onlosmakelijk verbonden met een andere Nederlandse private press, Sub Signo Libelli) schreef hij voor het NLM een In Memoriam voor deze dichter, schrijver, verzamelaar, reiziger, bibliofiel, Goetheaan, melancholicus, rock-‘n’-roll-specialist.

Lees hier ‘Bij de dood van Boudewijn Büch (1948-2002)’ van Kees Thomassen.