Fellowships

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici. De Maatschappij heeft als doel de beoefening van de schone letteren en de studie van de Nederlandse taal- en letterkunde, geschieden oudheidkunde in hun onderlinge samenhang te bevorderen. Vanaf 2019 reikt de Maatschappij fellowships uit aan maximaal twee onderzoekers per jaar.

Wat is een MNL-fellowship?

MNL-fellowships bieden steun aan (beginnende) onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën. De MNL hoopt met deze fellowships het onderzoek op haar werkterrein te stimuleren en continueren. MNL-fellows krijgen een beurs om gedurende enkele maanden onderzoek te doen. De beurs is een onkostenvergoeding van € 1500 per maand met een maximum van € 4500. MNL-fellows hebben de beschikking over een werkplek (met WiFi, zonder computer) in de Universiteitsbibliotheek Leiden, waar de collectie van de MNL aanwezig is.

Wie komt in aanmerking voor een MNL-fellowship?

 Onderzoekers aan het begin van hun loopbaan (NB: dat zegt niets over leeftijd) of die geen vaste aanstelling hebben.
 Mensen die onderzoek willen doen op het werkterrein van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, dat wil zeggen de Nederlandse taal- en letterkunde, geschiedenis en oudheidkunde of de onderlinge samenhang van deze gebieden.
 Onderzoekers met en zonder voltooide promotie.
 Zowel MNL-leden als niet-leden.
 Mensen binnen of buiten universiteiten met aantoonbare wetenschappelijke capaciteiten.

Andere regels, beperkingen en suggesties

 Een inhoudelijke link met de collectie van de Maatschappij is een pré, maar niet noodzakelijk.
 Het MNL-fellowship is geen subsidie voor creatief literair werk.
 Als een aanvraag niet succesvol is, mag die één keer her-ingediend worden.

Tijdpad

De deadline voor het indienen van voorstellen is 15 december 2023. Het bestuur van de Maatschappij maakt de beslissing uiterlijk begin februari 2024 bekend. Begindatum en planning van het fellowship is in overleg maar wel uiterlijk in 2024.

Aanvraagprocedure

U kunt zich aanmelden voor een MNL-fellowship door de volgende documentatie (punten 1 t/m 5 in één pdf-document) te mailen naar Ingeborg Verheul, secretaris van de Maatschappij, emailadres: mnl@library.leidenuniv.nl

1. Naam en adresgegevens.

2. Kort curriculum vitae (max. 2 pagina’s) en een lijst van publicaties.

3. Onderzoeksvoorstel van maximaal 800 woorden: beknopte beschrijving van het onderwerp, de bronnen/corpora, methode/benadering en de wetenschappelijke en/of theoretische kaders van uw project. Uit het voorstel blijkt de relevantie van uw onderzoek voor het werkterrein van de MNL. Ook geeft u aan voor hoeveel weken of maanden u een fellowship aanvraagt. Het voorstel mag in het Nederlands of het Engels worden opgesteld.

4. De beoogde resultaten van het onderzoek: geef kort aan welke (concrete en haalbare) wetenschappelijke output uw project oplevert. Vanwege de bescheiden omvang van de fellowships is het meestal realistisch dat de producten pas na afronding van het fellowship daadwerkelijk gepubliceerd kunnen worden, vanzelfsprekend onder vermelding van de steun van het MNL-fellowship. Daarnaast wordt MNL-fellows gevraagd om een bijdrage te leveren aan de website van de Maatschappij. Zo mogelijk geeft u een lezing voor een van de commissies van de Maatschappij (bijvoorbeeld de Commissie voor Taal- en Letterkunde of de Commissie voor Geschied- en Oudheidkunde) of voor een breder publiek (bijvoorbeeld via de UB Leiden).

5. De naam en emailadressen van twee referenten die bekend zijn met uw onderzoek en die eventueel geraadpleegd kunnen worden voor advies.

Beoordelingsprocedure

De aanvraag zal worden beoordeeld door een commissie met specialisten uit de verschillende disciplines die de MNL verenigt (letterkunde, taalkunde, geschiedenis). Voorzitter Djoeke van Netten (UvA). De commissie let bij het beoordelen van de aanvragen op academisch niveau, originaliteit. helderheid, haalbaarheid, herkenbaarheid en aansluiting bij het werkterrein en de doelstellingen van de MNL.