gepubliceerd op 22 juli 2022
Uit het NLM-archief: Theun de Vries herneemt Rembrandt

Sinds 1983 verschijnt het Nieuw Letterkundig Magazijn, het halfjaarlijkse tijdschrift van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Het blad bevat literaire en historische bijdragen van een –meer of minder– licht wetenschappelijk karakter, waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse literatuur. Vanaf 2021 is de naam veranderd in Accolade, en heeft het tijdschrift een nieuwe vormgeving gekregen.  Er verschijnt nu jaarlijks één nummer op papier.

De jaargangen 1 t/m 33 van het NLM zijn al gedigitaliseerd en op de DBNL terug te vinden. Om hier nog eens de aandacht op te vestigen duiken de redacteuren van Accolade om de paar weken in het rijke archief van het tijdschrift om er een bijzonder artikel uit te lichten. Dit keer kiest Menno Voskuil voor ‘Theun de Vries en Rembrandt: Hernomen hommage’ van Jos Perry:

Kunstenaar Peter Klashorst schreef in zijn memoires Kunstkannibaal (2011) dat Rembrandt altijd in zijn schilderijen opzettelijk plekken onaf liet. Zijn werk is nooit helemaal perfect. De kijker wordt zo gestimuleerd deze onaffe plekken met de eigen fantasie in te vullen, en daarom vinden wij Rembrandt na al die eeuwen nog steeds een interessante kunstenaar. Toen ik laatst het Rijksmuseum bezocht, bekeek ik een aantal werken van Rembrandt met deze observatie in het achterhoofd, en inderdaad, Klashorst heeft gelijk!

Rembrandt is niet alleen om naar te kijken, maar ook om over te lezen. Onderhand is een hele bibliotheek volgeschreven over zijn leven en werk. Zowel in non-fictie als in fictie duikt zijn naam veelvuldig op. Zo koos schrijver Theun de Vries de schilder als onderwerp voor zijn eerste roman. Jaren later nam hij Rembrandts loopbaan opnieuw onder de loep, dit keer als historisch essayist. En later nog een keer, in de vorm van een vijftal korte novellen, die hij op hoge leeftijd weer omwerkte tot een scenario. Jos Perry schreef er voor het NLM in 2006 het stuk ‘Theun de Vries en Rembrandt: Hernomen hommage’ over, en stelde zich hierin de vraag: bleef de ‘Rembrandt’ van Theun de Vries zichzelf gelijk?

Lees hier ‘Theun de Vries en Rembrandt: Hernomen hommage’ van Jos Perry.