Op 23 februari jongstleden vond een lezingenmiddag plaats, georganiseerd door de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. De drie lezingen die toen werden gehouden, alle rondom het thema Indo-Europeanen in de Indische letteren, zijn nu gebundeld in dit nieuwe nummer… lees verder…

Op donderdagmiddag 6 september 2018 zal in Leiden de zevenentwintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Odile Heynders (Tilburg University) onder de titel: ‘Perspectief, verbeelding en pragmatisme. Schrijfsters in het publieke debat.’   Internationaal… lees verder…

Rick Honings | 20 augustus 2018
Schatgraven in de negentiende eeuw

Wie zich bezighoudt met de negentiende eeuw, voelt zich soms een schatgraver. Ik weet nog goed hoe ik in 2005, toen ik op zoek was naar een onderwerp voor mijn bachelorscriptie, bij de Bijzondere Collecties in de Leidse universiteitsbibliotheek op een relatief onbekend reisverslag van François HaverSchmidt stuitte. Aangemoedigd door Peter van Zonneveld maakte ik er een editie van, die in 2006 verscheen: Met de vrienden op reis in Zwitserland in 1881. In de Mare schreef Christiaan Weijts er een stukje over onder de titel ‘Student ontdekt reisverhaal François Haverschmidt’, en toen was het hek van de dam. De volgende ochtend werd ik gebeld door zo’n tien krantenredacties, en reed ik ’s avonds met een taxi naar Hilversum om over mijn ‘ontdekking’ te praten in het programma Met het oog op morgen.

Er liggen nog meer schatten in de archieven te wachten om te worden ontdekt. Een paar maanden geleden kreeg ik er een op een presenteerblaadje aangereikt. Dat ging zo. Op 28 maart 2018 ontving ik een e-mail van de neerlandica Marianne Meijer-Hezemans. Ze schreef me dat een jaarclubvriendin van haar, Katrientje Huyssen van Kattendijke, in het familiearchief een boekje met brieven van Willem Bilderdijk had ontdekt, gericht aan haar mans voorvader Johan Willem Huyssen van Kattendijke, in het Latijn en in het Nederlands. Het bundeltje bevatte ook een in de Bilderdijk-studie tot nu toe onbekend gebleven boerenbedrieger of schijnbedrieger van Bilderdijk uit 1802. Dat is een tekening waarmee de toeschouwer op het verkeerde been wordt gezet. Doordat de tweedimensionaal geschilderde voorwerpen in een schijnbare wanorde door elkaar zijn gegooid, lijkt het alsof er sprake is van een driedimensionale voorstelling. Ten slotte was er ook nog een brief van Isaäc da Costa.......

augustus 2018
donderdag 23 augustus, OBA-Theater, 7de etage van de Centrale Openbare Bibliotheek, Oosterdokskade 143, Amsterdam.
Met o.a. Joke van Leeuwen, Jules Croiset, Marita Mathijsen, Hans Croiset en Herman Pleij,
zaterdag 25 augustus, Dordrechts Museum, Dordrecht
Het jaarcongres van Werkgroep De Zeventiende Eeuw draagt als titel '1618 – Paniek in de Republiek'.
zondag 26 augustus, Concertzaal, Rozensteeg 3, Oosterbeek
Historische wandeling met o.a. Peter van Zonneveld, Lotte Jensen en jan Holwerda.
zondag 26 augustus, Museumcafé van de Bijzondere Collecties UvA, Oude Turfmarkt 129. Amsterdam
Met o.a. Lieke van Deinsen en Marc Krone.
maandag 27 augustus, KU Leuven
congres van 27 t/m 31 augustus, georganiseerd door de IVN en KU Leuven.
september 2018
zondag 2 september, Augusta Peaux Hof, Ring 42, Simonshaven
Met o.a. Jana Beranová, Mario Molegraaf, Hans Marijnissen en Eline Bierling.
dinsdag 4 september, Minardschouwburg, Romain Deconinckplein 2, Gent
Met o.a. Anne Marie Musschoot, Charlotte Van den Broeck, Miriam Van Hee en Peter Hertmans.
donderdag 6 september, Lorentzzaal, Kamerlingh Onnesgebouw, Steenschuur 25, Leiden
Lezing met als titel 'Perspectief, verbeelding en pragmatisme. Schrijfsters in het publieke debat.'
vrijdag 7 september, Dorpskerk Huizum, Leeuwarden
Presentatie van drie nieuwe Slauerhoffuitgaven. Met o.a. Wim Hazeu en Peter de Haan.
woensdag 19 september, Oude Boteringestraat 33, Groningen
Driedaags congres georganiseerd door het Biografie Instituut van de RUG.
zaterdag 22 september, Apostolisch Genootschap Meulenwiekelaan 49, Bussum
Openbaar historisch symposium onder auspiciën van de Van Oosbreestichting, met o.a. Manfred Horstmanshoff, Rie-Hilje Kielman en Frederique Demeijer.
donderdag 27 september, Oude Lutherse kerk, Singel 41, Amsterdam
Avond ter gelegenheid van het verschijnen van 'Kellendonk. Een biografie' van Jaap Goedegebuure. Met o.a. Bas Heijne, Xandra Schutte en A.F.Th. van der Heijden.
zaterdag 29 september, Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden
Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, de Dr. Wijnaendts Franckenprijs en de Kruyskampprijs.
november 2018
zondag 4 november, Kumpulan Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem
Jaarlijks symposium van Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde , met Xaviera Hollander en Diederik van Vleuten.
december 2018
maart 2019
donderdag 21 maart, KU Leuven
Jaarcongres met als thema 'Portraits & Poses: Representations of Female Intellectual Authority, Agency and Authorship in Early Modern and Enlightenment Europe.'
toon in de agenda berichten van:
indisch-nederlandse-letterkunde
18e-eeuw

bekijk hier de uitgebreide agenda

heeft u informatie voor in de agenda? meld het de redactie
twitter