De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, sinds 1876 ondergebracht bij Universitaire Bibliotheken Leiden, bevat meer dan honderdduizend gedrukte werken, maar ook handschriften, archieven en verschillende deelcollecties. In deze rubriek Uit de bibliotheek belicht een auteur een bijzonder of opmerkelijk… lees verder…

Op vrijdag 10 mei vindt op het RKD te Den Haag de tweede Willem Witsen lezing plaats, mede georganiseerd door de Stichting Willem Witsen. De spreker is dit keer Jenny Reynaerts, senior conservator Schilderijen in het… lees verder…

Melchior Vesters | 8 maart 2019
Moedertaalonderwijs onderweg naar ‘koninklijke route’?

Op 23 februari jongstleden maakte de Vrije Universiteit bekend te stoppen met het aanbieden van de studie Nederlands. De overledene is precies honderd jaar geworden. Spoedig stroomden de reacties binnen. Over de doden niets dan goeds? Integendeel: de bedrijfsleiders der natie, bij monde van minister Van Engelshoven, vonden het niet erg. De studie was niet meer rendabel, er was blijkens het lage studentenaantal geen markt meer voor. Bovendien bleef de andere Amsterdamse universiteit dezelfde opleiding toch aanbieden? Een meerderheid in Tweede Kamer ziet het anders: de minister moet universiteiten dwingen om de moedertaalstudie te behouden.

Het is twijfelachtig of de reflex van onze volksvertegenwoordiging leidt tot een oplossing voor de acute maatschappelijke problematiek, namelijk dat er veel te weinig studenten Nederlands starten – inmiddels minder dan tweehonderd eerstejaars landelijk – om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs op te vullen. Bij geen ander schoolvak is het tekort zo groot. Je zou verwachten dat politici de noodzaak inzien van een forse investering in universitaire talenopleidingen. Maar dat geld komt er vast niet; juist vanwege de chronische wanfinanciering van het hoger onderwijs staken op 15 maart de docenten van WOinActie.

Haags verdriet om de sluiting van een van de zes universitaire opleidingen Nederlands is aldus slechts schreien van krokodillentranen. Zolang hedendaagse Droogstoppels vasthouden aan verkeerd neoliberaal onderwijsbeleid, t.w. het bezuinigen op non-bèta, het pushen van moedertaal uithollende verengelsing en het systeem van ‘stukloonfinanciering’ (zodat universiteiten elkaar, en tevens hun eigen meer klassieke opleidingen, zijn gaan beconcurreren met hippe brede cultuuropleidingen om studenten te lokken), verandert er niets. O, en de anti-literaire afbraak van de afgelopen twintig jaar, waardoor leerlingen Nederlands nu een van de saaiste vakken vinden, verleidt ook niet echt tot leraarschap.......

maart 2019
donderdag 21 maart, Zaal 0.02, Universiteit Utrecht, Drift 25, Utrecht
Lezing met als titel 'Mecenaat en muze in de Middelnederlandse literatuur'.
vrijdag 22 maart, Jantina Tammeszaal, 4de verideping, UB Binnenstad, Broerstraat 4, Groningen
Met o.a. Heiko Droste, Joop W. Koopmans en Alisa van de Haar.
dinsdag 26 maart, Boekhandel Praamstra, Keizerstraat 2, Deventer
Lezing over Johan Andreas dèr Mouw (1863-1919).
donderdag 28 maart, Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Seminar met o.a. Els Stronks, Steven van Impe Alicia Montoya and Rindert Jagersma.
zaterdag 30 maart, OBA-Theater, 7de etage van de Centrale Openbare Bibliotheek, Oosterdokskade 143, Amsterdam.
Met Bart Slijper, Petra Teunissen en Elisabeth Tonnard.
april 2019
donderdag 4 april, Spui25, Spui 25-27, Amsterdam
Met o.a. Jona Lendering en David Rijser.
zaterdag 6 april, Museum Volkenkunde, Steenstraat 1, Leiden.
Met o.a. Coen van 't Veer en Simon Mulder.
zaterdag 13 april, Tempelzaal, Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden
Lezing met de titel 'Europa. Mythologisch continent in eeuwige beweging'.
mei 2019
vrijdag 10 mei, RKD, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag
Tweede Willem Witsen Lezing, met als titel ''Weedom'. Melancholie en vrouwbeeld aan het einde van de 19de eeuw.'
augustus 2019
vrijdag 30 augustus, Universiteit Antwerpen, Antwerpen
Jaarcongres met als thema 'Deugd & Ondeugd. Morele scherpslijperij in de zeventiende-eeuwse Nederlanden'. Voorstellen voor bijdragen zijn welkom!
toon in de agenda berichten van:
17e-eeuw

bekijk hier de uitgebreide agenda

heeft u informatie voor in de agenda? meld het de redactie