In mei 2018 herdenkt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde dat 125 jaar geleden vrouwen werden toegelaten tot de Maatschappij. Al eerder waren er ereleden benoemd, zoals Geertruida Bosboom-Toussaint in 1870, maar in 1893 werden de eerste… lees verder…

Op zaterdagmiddag 26 mei aanstaande, aansluitend op de jaarvergadering, viert de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde met een feestelijk programma dat 125 jaar geleden het lidmaatschap van de MdNL werd opengesteld voor ‘beiderlei kunne’. Al eerder waren er vrouwelijke ereleden benoemd, zoals Geertruida Bosboom-Toussaint in 1870, maar in 1893 werden de eerste dertien talentvolle vrouwen ‘gewoon lid’.

Anne Sluijs | 9 mei 2018
Tijd voor nieuwe verhalen

Een bezoek aan congres Achter de Verhalen 2018

 

Ik zou een paar dagen naar Antwerpen gaan. Bij het inpakken van mijn rugzak was de overweging: wel of niet het boek meenemen dat ik op dat moment aan het lezen was? Alfred Birneys De tolk van Java wordt niet zelden een baksteen genoemd, en terecht. Juist daarom hoopte ik in mijn vrije dagen wat meters te kunnen maken. Ik besloot het mee te nemen, dan maar een wat zwaardere tas. Dat bleek een goede beslissing, want in Antwerpen zou ik leren hoe deze roman als blikopener het belang van literatuur kan illustreren.

Op woensdag 18 en donderdag 19 april bezocht ik het tweejaarlijkse congres Achter de Verhalen dat plaatsvond aan de Universiteit Antwerpen. Het was voor het eerst dat ik een congres in mijn vakgebied bezocht, dus was het een bijzondere ervaring om de namen die je gewoonlijk op artikelen en bundels leest in levenden lijve te zien en horen spreken. Naast met het spotten van BN’ers (Bekende Neerlandici), hield ik mij bezig met vragen als: Wat staat er op de agenda van ons vakgebied? Wat zijn de beloftes? Waar gaan we heen? Zo’n congres biedt immers een staalkaart van waar onderzoekers van verschillende universiteiten zich op het gebied van Nederlandstalige literatuur mee bezighouden.

Het thema van deze zevende editie was ‘De terugkeer van de geschiedenis’. Met deze keuze wilden de organisatoren Kevin Absillis, Gwennie Debergh, Kris Humbeeck en Valerie Rousseau aandacht vragen voor de opvallende trend om op het verleden terug te grijpen, een trend die zich in de Neerlandistiek manifesteert maar ook daarbuiten. Verschillende herdenkingen staan op de literaire en culturele agenda in 2018, zoals die van Bredero, Marike van Nimwegen, het (protest)jaar ’68 en niet te vergeten Hugo Claus. Tijdens het congres kwamen de literatuurgeschiedenis en de biografie dan ook vaak voorbij.......

mei 2018
zaterdag 19 mei, Boekhandel Douwes, Herengracht 60, Den Haag
Met o.a. Lucien Custers.
zaterdag 26 mei, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden
zaterdag 26 mei, Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden
Met de benoeming van de vier nieuwe ereleden Judith Herzberg, Els Kloek, Sophie de Schaepdrijver en Riet Schenkeveld-van der Dussen.
juni 2018
vrijdag 1 juni, Vrije Universiteit, Amsterdam
Met o.a. Els Stronks, Alicia Montoya, Thomas Smits en Kári Driscoll.
vrijdag 1 juni, VondelCS, Vondelpark 3, Amsterdam
Met o.a. Louis Gaulthier, Chris Kokkeel en Lotte Bovi.
zaterdag 2 juni, AGA LAB, De Roos van Dekamaweg 7, Amsterdam
Workshop oude en nieuwe druktechnieken en drukmaterialen bij AGA LAB.
zondag 3 juni, Verschillende locaties in Leeuwarden
Groot evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland, met o.a. Harmen Snel, Els Kloek, Pieter Winsemius en Maarten Larmuseau.
vrijdag 15 juni, Lipsius-gebouw, zaal 019, Cleveringaplaats 1, Leiden
Lezingenmiddag met o.a. Olf Praamstra, Peter van Zonneveld en Aleid Truijens.
zaterdag 16 juni, Teylers Museum, Haarlem
Vijftigjarig jubileum van Werkgroep De Achttiende Eeuw, met o.a. Wijnand Mijnhardt, Klaas Van Gelder, Jelma van Amersfoort en Sigurd van Lommel.
augustus 2018
zaterdag 25 augustus, Dodrechts Museum, Dordrecht
Het jaarcongres van Werkgroep De Zeventiende Eeuw draagt als titel '1618 – Paniek in de Republiek'.
september 2018
zaterdag 22 september, Apostolisch Genootschap Meulenwiekelaan 49, Bussum
Openbaar historisch symposium onder auspiciën van de Van Oosbreestichting, met o.a. Manfred Horstmanshoff, Rie-Hilje Kielman en Frederique Demeijer.
zaterdag 29 september, Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden
Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, de Dr. Wijnaendts Franckenprijs en de Kruyskampprijs.
december 2018
maart 2019
donderdag 21 maart, KU Leuven
Jaarcongres met als thema 'Portraits & Poses: Representations of Female Intellectual Authority, Agency and Authorship in Early Modern and Enlightenment Europe.'
toon in de agenda berichten van:
nbv
indisch-nederlandse-letterkunde
18e-eeuw
17e-eeuw

bekijk hier de uitgebreide agenda

heeft u informatie voor in de agenda? meld het de redactie
twitter