Vrijdag 26 april 2024
om 13:00 uur
Vossiuszaal, UB Leiden, Witte Singel 27, Leiden.
gepubliceerd op 22 maart 2024
Themamiddag over literatuur en sport

Op vrijdagmiddag 26 april aanstaande vindt in de Vossiuszaal van de UB Leiden de jaarlijkse themamiddag van de Commissie voor Taal- en Letterkunde plaats. Het thema dat dit jaar centraal staat is ‘Sport’.

In de afgelopen 150 jaar groeide sport uit tot een ‘spiegel van de maatschappij’: de amateursportbeoefening als vrijetijdsbesteding en de professionele, commerciële ‘mediasport’ hadden en hebben een grote impact op individu en samenleving. Van oudsher worden sport en literatuur daarbij gedefinieerd als tegenpolen: spectaculair massavermaak versus verfijnde cultuurconsumptie, fysieke krachtmeting versus geestelijke excellentie, et cetera. Toch is de wereld van de sport voor taal- en letterkundigen – en voor geesteswetenschappers in ruimere zin – een cultuurdomein dat ons veel kan leren over de status van literatuur en literaire cultuur, over taal en (nationale) identiteit, en over de verhouding tussen hogere en lagere cultuurvormen.

De volgende sprekers zullen op 26 april onder leiding van Esther Op de Beek, voorzitter van de Commissie voor Taal- en Letterkunde, vertellen over hun recente onderzoek naar de relatie tussen literatuur, geschiedenis en sport: Paul Reef, Marc van Zoggel, Michel van Gent en Sander Bax.

Programma

12.30-13.00 Inloop
13.00-13.10 Opening door Esther Op de Beek (Universiteit Leiden)
13.10-13.50 Paul Reef (Radboud Universiteit): Kansen voor interdisciplinair teamwork? Reflecties op recent sporthistorisch onderzoek in de Lage Landen
13.50-14.30 Marc van Zoggel (Universiteit Leiden/Huygens Instituut): ‘We zitten al te làng in onze boeien. Ik, ìk ga voetballen’. Literatuur, sport en emancipatie rond 1900
14.30-15.00 Pauze met koffie en thee
15.00-15.40 Michel van Gent (Huygens Instituut): Stijgen, buigen, kantelen… floep door de mand. Simon Vestdijk over korfbal in Terug tot Ina Damman
15.40-16.20 Sander Bax (Tilburg University): ‘De atleet drukt zich uit in zijn beste tijd’. De betekenis van de hardloopprestaties van de jonge Henk Marsman voor de biografie van schrijver Bernlef
16.20-17.00 Borrel

Aanmelden

Iedereen is van harte welkom om deze middag bij te wonen. Gelieve uw deelname graag vóór 24 april te bevestigen via marc.van.zoggel@huygens.knaw.nl