Bij Uitgeverij Verloren is het boek Verbonden door rampspoed. Rampen en natievorming in negentiende-eeuws Nederland van Fons Meijer verschenen. De negentiende eeuw was een eeuw vol rampen. Catastrofale stormvloeden, rivieroverstromingen, explosies en stadsbranden: om de zoveel jaar… lees verder…

Enige maanden geleden is de tweedelige bundel Top 40 van de Gouden Eeuw verschenen, samengesteld door Margot Kalse en Olga van Marion met medewerking van Kees de With. De Top 40 van de Gouden Eeuw is… lees verder…

Liesje Schreuders | 15 augustus 2022
Geen jager geen n* – Lucebert verwookt

Op dagen dat ik niets weet, lees ik Lucebert. Of liever, bij nachten liggend in bed, als ik niet kan slapen en niet kan besluiten iets anders te doen dan proberen te slapen. Daar dan uren mee bezig ben.

Tenslotte zeg ik zijn gedichten op, want hij is de enige die ik uit mijn hoofd ken. Enigszins uit mijn hoofd ken. ‘Er is een grote norse nnnn,‘ nee, dat woord mag niet, kan niet meer.

Ik herinner me een late middag in de eindexamenklas, toen mijn leraar Grieks dat gedicht declameerde. Hij kwam declamerend de klas in en riep voluit de eerste regel. Ik schrok – toen al, van dat woord – maar tegelijk was ik verrukt, want ik herkende het gedicht en met de hele klas begon ik te lachen toen het uit was.

Die grote, joviale witte man (blanke, zeiden we toen nog), die verklaarde dat er een grote norse nnnn in hem was neergedaald! ‘Die van binnen dingen doet die niemand ziet. Ook ik niet, want donker is het daar en zwart.‘

Nu denk ik na over de vraag of het n-woord hier, in dit gedicht, zou je het vandaag de dag declameren, niet toch zou moeten worden uitgesproken. (Zelfde vraag overigens over Camperts n* uit Mozambique.)

Ik denk van niet, ik denk dat het prima zonder kan. Juist door alleen de n te zeggen, maak je duidelijk wat er wordt bedoeld. Iedereen kent dit gedicht.

Hoewel? Je mist dan wel de herhaling van de g, van grote (‘er is een grote‘). Die g wordt niet herhaald door n* als n uit te spreken. Maar dat geeft niet, neergedaald doet dat.

In de volgende regel moet dan hetzelfde gebeuren met het volgende n-woord, ‘niemand‘, omwille van de symmetrie. Ook in betekenis ontstaat er zo symmetrie: n* ontkent persoonlijkheid evengoed.

Dan krijg je dus:......

augustus 2022
zondag 21 augustus, Vinkenburgstraat 12, Utrecht.
Wandeling geleid door Niels Bokhove.
vrijdag 26 augustus, Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden
Met o.a. Evelyne Verheggen, Hilde Neus, Tim Vergeer en Dorothee Sturkenboom.
september 2022
vrijdag 2 september, Spui25, Spui 25-27, Amsterdam
Over 'Ik=cartograaf' en 'De kolonisatie van de toekomst'.
donderdag 8 september, Zaal 0.11, Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
Lezing getiteld 'Lezen als een luistervink. De dialoog in de Nederlandse literatuur van Maerlant tot Coornhert'.
zaterdag 10 september, Dorpskerk Zoeterwoude, Dorpsstraat 17, Zoeterwoude
Workshop met Margot Kalse en Olga van Marion.
woensdag 21 september, Aula, Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam
met o.a. Mirjam van Hengel, Hanneke Groenteman en Elsbeth Etty.
vrijdag 30 september, Zaal 019, Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
Lezing met als titel 'Indië nu. Over koloniale teksten, film, her-herinneren en collectief geheugen.'
november 2022
zondag 6 november, Bronbeek-Kumpulan, Velperweg 147, Arnhem
Met het afscheid van Peter van Zonneveld als voorzitter.
december 2022
vrijdag 9 december, Wordt nog aangekondigd
Jaarcongres met als thema 'Oorlog op afstand. De Lage Landen tussen neutraliteit en betrokkenheid'.
Bekijk de uitgebreide agenda

Heeft u informatie voor in de agenda? Meld het de redactie