Alfabetisch register Nieuw Letterkundig Magazijn 1983-2006

Gealfabetiseerd op auteursnaam. Redactionelen, verslagen, mededelingen, aankondigingen, oproepen en dergelijke zijn niet opgenomen. Gedichten worden voorafgegaan door een asterisk.

 A

 • Abdolah, Kader. Roedaki.   18 (2000), p. 20
 • —, —. Vier Hekajaten.   18 (2000), p. 49
 • —, —. Shahnamé.   19 (2001), p. 21
 • —, —. Oud boek.   19 (2001), p. 60
 • Abma, G. De straf van Abe.   13 (1995), p. 22-23
 • Altena, Peter. ‘Vereert in haar die Trouw, zo zeldzaam op deeze aarde’. Gerrit Paape en de vereeuwiging van zijn ‘moedige vriendin’.   17 (1999), p. 45-48
 • —, —. ‘En smyt die grollen ook in ’t vier’. Over verlichte boekenbrandjes in 1720 en 1732.   20 (2002), p. 2-5
 • —, —. ‘Wat wordt het leven hier kunstig nagebootst!’ H.H. ter Balkt over Heinrich Heine, Holland en de trekschuit.   21 (2003), p. 11-17
 • —, —. ‘Liefst per woonwagen, een wagen met een mak paard ervoor’. Jan Mens, zijn roman Elisabeth (1953) en zijn ‘tocht’ met Betje Wolff.   22 (2004), p. 31-38
 • —, —. ‘Dit is zenuw werk en zal wel niet te redden zijn’. Brieven over ziekte en dood van Elisabeth Maria Post (1755-1812).   23 (2005), p. 41-49
 • Anker, Robert. U bent lid!   12 (1994), p. 40
 • Anrooij, Wim van. Van Vlaanderen naar Europa. De Negen Besten in Ltk. 208.   16 (1998), p. 11-14

B

 • Baartmans, Jacques. Gerrit Paape en Magdalena Verhaast.   20 (2002), p. 6-7
 • Bachrach, A.G.H. Een weg tot Huygens…   5 (1987), p. 9-10
 • Baggerman, Arianne & Rudolf Dekker. ‘Ach stel u dien brave man tog ten voorbeelde’. Pieter Paulus (1753-1796) in kleine kring.   20 (2002), p. 34-43
 • Balkt, H.H. ter. *De trekschuit.   21 (2003), p. 15
 • Barnard, Benno. België voor Hollanders.   4 (1986), p. 20-23
 • Bastet, F.L. *Lente. *Zomer. *Herfst. *Winter.   12 (1994), p. 11
 • Battus. Hoe men niet een boek moet lezen.   12 (1994), p. 39-40
 • Baudet, H. Depressie, consumptie en innovatie. (Samenvatting).   4 (1986), p. 16-17
 • Begheyn S.J., Paul. Twee brieven van Jacob Israël de Haan aan Jacques van Ginneken S.J. in verband met de Hollandse significa.   23 (2005), p. 50-53
 • Beijer, Céline & Jan de Vet. Op weg naar de ‘einder’. Over Verschiet van Anneke Brassinga.   20 (2002), p. 45-50
 • Berg, W. van den. De Drachenfels onder professoren.   2 (1984), p. 3-8
 • Bergsma, Wiebe. Een brief over Blok.   10 (1992), p. 35
 • Berkvens-Stevelinck, Christiane. Drie legaten van J. Verdam, A.A. van Rijnbach en J. Aleida Nijland met handschriftelijk materiaal op filologisch gebied.   1 (1983), p. 9-10
 • —, —. Beets’ Bloemverkoopster te Heidelberg.   1 (1983), p. 19-20
 • —, C.M.G. & P.J. Buijnsters. Drie autografen van Aagje Deken in het bezit van de Maatschappij, of: Over de gevolgen ener bibliografie.   6 (1988), p. 21-22
 • —, —  & P.J. Buijnsters. De briefwisseling van Hieronymus van Alphen. Een herinventarisatie.   7 (1989), p. 42-44
 • —, Christiane. Interview met prof. dr. B. van Selm.   9 (1991), p. 2-3
 • —, C. & P.J. Buijnsters. De briefwisseling van Rhijnvis Feith.   9 (1991), p. 36-37
 • —, Christiane. Studentenpoëzie van M.W. Scheltema.   10 (1992), p. 14-15
 • —, —. Interview [met Marcel Möring].   13 (1995), p. 2-4
 • —, —. Interview met Leon de Winter.   14 ( (1996), p. 2-3
 • —, —. ‘Niets is ooit geheel voorbij’: interview met Hella Haasse.   14/15 (1996/1997), p. 26-27
 • —, —. ‘Ik ben geen barbaar!’ Interview met prof. P.J. Uitermark, deelnemer aan het forum over de vaste boekenprijs.   15 (1997), p. 71-72
 • —, —. Interview met Henk van Woerden.   16 (1998), p. 9-10
 • —, —. Interview met Etienne van Heerden.   16 (1998), p. 30-31
 • Biemans, Jos A.A.M. Kopij en druk bij Willem de Vreese.   1 (1983), p. 20-22
 • —, —. Nieuwe Maerlant-fragmenten voor de Maatschappij.   5 (1987), p. 31-33
 • Blok, W. De opstand van Guadalajara, het laatste prozawerk van Slauerhoff. (Samenvatting).   4 (1986), p. 40-41
 • Boef, August Hans den. De schilder en het poesje.   11 (1993), p. 21
 • —, —. Het vergeten en Vaandrager.   20 (2002), p. 21-23
 • —, —. Dit is de tijd die tijd vermorzelt. Theun de Vries als dichter over de Man met de Zeis.   21 (2003), p. 2-10
 • —, —. Sherlock Holmes en Leiden?   23 (2005), p. 29-34
 • Boelens, Tysger. Mijn vader was een porgel.   10 (1992), p. 48-49
 • Boogert, Marcel van den. ‘Het leven is zwaar, maar kostelijk’. Bij de honderdste geboortedag van Gerard van den Hoek (1892-1916).   10 (1992), p. 18-19
 • Bordewijk, Cobi. Drie eeuwen Leids toneel.   18 (2000), p. 23-26
 • Bork, G.J. van. Louis Paul Boon herdacht.   17 (1999), p. 2-4
 • Bos, Jan & J.A. Gruys. Spiegel van den ouden en nieuwen tydt. 50.000 titels in de STCN.   13 (1995), p. 14-18
 • Bossche, Stefan van den. ‘Ik heb de pest aan het literatuurtje-spelen van sommige hol-klinkende vaten’. De flamboyante verschijning van Ary Delen (1883-1960).   22 (2004), p. 2-10
 • —, —. ‘Dag in, dag uit met zulke grote schimmen te leven’. Maurice Roelants als kasteelheer van Gaasbeek (1954-1963).   23 (2005), p. 17-24
 • Bostoen, K.J.S. ‘De wech ter begeerder stede.’ Rondom het speurwerk naar de grammaticus uit 1568.   2 (1984), p. 29-32
 • —, K. Nieuw licht op het begin van de Indisch-Nederlandse letterkunde.   6 (1988), p. 14-15
 • —, Karel. Constantijn Huygens en de poëzie van de straat.   8 (1990), p. 20-24
 • Bouwman, A.Th. ‘Hierbij het archief Spectator’.   16 (1998), p. 19-21
 • Brandhorst, Hans & Peter van Huisstede. ‘Weest altoos vigilant en arbeytsaem’. Drukkersmerken een mentaliteitshistorische bron?   17 (1999), p. 30-34
 • Brassinga, Anneke. *Heden. *Gevallen vrouw (een burleske).   18 (2000), p. 15
 • —, —. *Verdomhoek. *Weg.   20 (2002), p. 44
 • Bree, Cor van. In memoriam prof. dr. C.F.P. Stutterheim.   9 (1991), p. 3-4
 • Breugelmans, R. Guiseppe Valentinelli’s beschrijving van de Maatschappij en haar bibliotheek in 1861.   2 (1984), p. 39-40
 • —, —. Vondel, Roderwolde en Goed gezien.   5 (1987), p. 47-48
 • —, —. Een verjaardagsvers voor Cornelis van Hoogeveen, junior uit 1782.   10 (1992), p. 46-47
 • —, —  & Kees Thomassen. Piet Paaltjens in de Leidse universiteitsbibliotheek.   11 (1993), p. 39-42
 • —, —. Andersen, Bosboom-Toussaint en Reeser.   12 (1994), p. 15
 • —, —. Gerrit van de Linde in Voorburg.   12 (1994), p. 15-17
 • —, —. Rectificatie [bij ‘Andersen, Bosboom-Toussaint en Reeser’].   12 (1994), p. 28
 • Brockway, James (vertaling). *Conversation with the Wanderer. Vertaling van: Rutger Kopland. *Gesprek met de wandelaar.   12 (1994), p. 38
 • Brokken, Jan. Dankwoord.   7 (1989), p. 29-31
 • Bruijn, J.R. Brieven aan ‘Wijffje lief’.   1 (1983), p. 12-13
 • Bruinja, Tsead. *Gedicht.   22 (2004), p. 48
 • Brummelhuis, Marie & Peter van Zonneveld. De eerste verjaardag van de Rederijkerskamer: Kneppelhouts ‘Vers prononcé à l’occasion de la premiere anniversaire de la chambre rhétorique a Leijde’ (1834).   3 (1985), p. 35-37
 • Büch, Boudewijn. *Lone Some.   1 (1983), p. 10
 • Buijnsters, P.J. & C.M.G. Berkvens-Stevelinck. Drie autografen van Aagje Deken in het bezit van de Maatschappij, of: Over de gevolgen ener bibliografie.   6 (1988), p. 21-22
 • —, —  & C.M.G. Berkvens-Stevelinck. De briefwisseling van Hieronymus van Alphen. Een herinventarisatie.   7 (1989), p. 42-44
 • —, —  & C. Berkvens-Stevelinck. De briefwisseling van Rhijnvis Feith.   9 (1991), p. 36-37
 • —, —. Belerende vinger hoort erbij.   13 (1995), p. 28-29
 • Bulhof, F. Paul van Ostaijen en Fritz Stuckenberg.   4 (1986), p. 10-16
 • Bulte, Ineke. Over de hoorspelen van Theun de Vries.   3 (1985), p. 4-8
 • Buurlage, Jos. Leende Beets van Bredero?   20 (2002), p. 58-59
 • —, —. Bloem neemt afstand van Baudelaire.   22 (2004), p. 38-41

C

 • Capelleveen, Paul van. *Luisteren in Toulouse. *Begraven bij Carde.   22 (2004), p. 20
 • Cheixaou, Elizabeth. *Radiobaken (1943).   11 (1993), p. 30
 • Claes, Paul. *Dankballade.   14/15 (1996/1997), p. 34
 • Claus, Hugo. *Dichter.   13 (1995), p. 13
 • Coun, Theo. ‘Desen boke, die ghenoemt is den Bibel’.   17 (1999), p. 27-30

D

 • Daalen, Maria van. *Hoe het opent, en doorgaat te openen.   17 (1999), p. 38-39
 • Dam, Freark. De Friese dichter Obe Postma. (Samenvatting).   2 (1984), p. 25-26
 • Damen, Jos. Abdelkader, Aristofanes en Amalie. Het gebruik van de Maatschappij-collectie op een doordeweekse dag.   19 (2001), p. 27-29
 • Damsteegt, B.C. Huygens’ grafschriften. (Samenvatting).   2 (1984), p. 24
 • —, —. Dam + steeg (+ t). Betekenis en herkomst van een familienaam.   16 (1998), p. 21-23
 • Dekker, Rudolf & Arianne Baggerman. ‘Ach stel u dien brave man tog ten voorbeelde’. Pieter Paulus (1753-1796) in kleine kring.   20 (2002), p. 34-43
 • Delden, J. van. Huygens in Groningen.   10 (1992), p. 10-11
 • —, Johan van. *De dichter.   13 (1995), p. 32
 • Deprez, Ada. Jan Frans Willems herdacht.   11 (1993), p. 32-35
 • Dis, A. van. Uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1983 [aan Lela Zeckovic].   2 (1984), p. 26-27
 • —, —. De uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1984 aan Thomas Rosenboom.   3 (1985), p. 15-16
 • Dongelmans, Berry. Memento J. Immerzeel Junior (1776-1841).   9 (1991), p. 4-5
 • —, —. Ziedaar alles wat er overgebleven is.   14 (1996), p. 14-15
 • Donner, J.H. Dankwoord voor de Henriette Roland Holst-prijs 1987.   5 (1987), p. 26
 • Dooren, Frans van (vertaling). *De kieviten. *Vanuit Holland: Amsterdam. Vertalingen van: Guiseppe Ungaretti. *Volarono. Vottorio Sereni. *Dall’Olanda: Amsterdam.   11 (1993), p. 11
 • Dorsman, Robert. Die hand vol vuur. Over poëzie in het Afrikaans.   16 (1998), p. 5-8
 • Drs. P. *De reiziger ging liefst alleen op pad.   11 (1993), p. 47
 • —. Zie ook: Polzer, H.H.
 • Dubois, Pierre H. Bij de presentatie van Afstand en verbintenis.   16 (1998), p. 31-32
 • Duits, H. Cats’ Trov-ringh voor Anna Schilders.   1 (1983), p. 4-6
 • —, —. Constantijn Huygens herdacht.   5 (1987), p. 2-3
 • —, —. Een postzegelpresentatie.   5 (1987), p. 14-16
 • —, —. De tentoonstelling geopend.   5 (1987), p. 17-19
 • Dunk, H.W. von der. De verschuivende roem van Heine.   15 (1997), p. 54-56

E

 • Eggels, Hanneke. Een scherf van het volmaakte. De queeste van Menno ter Braak.   24 (2006), p. 1-7
 • Eijssens, Henk. J. van Harderwijk Rzn.   12 (1994), p. 41-42
 • Endt, Enno. Bij de onthulling van een gevelsteen aan het Witsenhuis (28 september 1991). Een causerie.   9 (1991), p. 28-32
 • Enquist, Anna. *De vogel met de baard. *Opus 126.   18 (2000), p. 56
 • Entrop, Marco. ‘Een knallend onweer van overladen woorden’. Het debuut van A. den Doolaard.   24 (2006), p. 8-11
 • Eybers, Elisabeth. *Voleindiging.   16 (1998), p. 3
 • Eyffinger, Arthur. Terugblik op het congres Huygens herdacht van de Werkgroep 17e Eeuw in de Koninklijke Bibliotheek (26-27 maart 1987).   5 (1987), p. 16-17

F

 • Faassen, S.A.J. van. Reactie op G. Kleis.   11 (1993), p. 20
 • —, —. Nogmaals Gerretson.   14 (1996), p. 6
 • —, Sjoerd van. E.B. de Bruyn boven water.   18 (2000), p. 64
 • Fase, M.M.G. ‘Dat is, overal waar het er op aankomt “huis te houden”’. Over de econoom en romanschrijver Nico J. van Suchtelen (1878-1949).   22 (2004), p. 41-47
 • Fens, Kees. Demonstraties uit de handschriftenkamer.   14 (1996), p. 18-20
 • Fock, C. Willemijn. Leidse verzamelaars in de zeventiende en achttiende eeuw.   1 (1983), p. 24-26
 • Foppe, Han. ‘De bode van de Thermopylae’. Een toneelstuk uit 1944.   23 (2005), p. 9-15

G

 • Gent, J.J.M. van. Vrienden onder elkaar.   4 (1986), p. 18-20
 • —, —. Het oog weldadig.   4 (1986), p. 44
 • —, —. ‘Frappez, frappez toujours.’ Enige exempelen van jaarlijkse dank en maning uit de verslagen over de bibliotheek.   5 (1987), p. 20-21
 • —, —. Oogen voor zijn werken.   6 (1988), p. 22
 • Gerbrandy, Piet. *Gedicht.   15 (1997), p. 62
 • Giezen, Natasja. Vaste boekenprijs: zegen of vloek?   15 (1997), p. 70-71
 • Goedegebuure, Jaap. Van eenentwintig via vijf naar nul. De wederwaardigheden van een leeslijst.   10 (1992), p. 5-7
 • Goekoop, C.H. Door groene singels in een loverkrans omvat. Toespraak bij de onthulling van een gedenksteen voor J.C. Bloem op 19 juni 1992.   10 (1992), p. 44-45
 • Groeneveld, Gerard. Jo van Ham (1892-1985). Censor van de Nieuwe Orde.   10 (1992), p. 30-34
 • Groenveld, S. Een heer van stand? Over de plaats van Constantijn Huygens in de zeventiende-eeuwse samenleving.   5 (1987), p. 4-7
 • Groos, Marije. Bomans en Het Jodenjongentje.   14/15 (1996/1997), p. 45-47
 • —, —. De Maatschappij geeft vergeten schatten prijs. 575 sonnetten uit de tijd van ’50.   19 (2001), p. 2-8
 • Groot, Marijke de. Alexander Ver Huell: ‘Ik verlang slechts te leven voor kunst en studie’.   15 (1997), p. 66-69
 • Grootes, E.K. Willem Jan Cornelis Buitendijk.   18 (2000), p. 63
 • —, —. Catalogus gelegenheidsgedichten op CD-rom.   19 (2001), p. 57-59
 • Gruys, J.A. & Jan Bos. Spiegel van den ouden en nieuwen tydt. 50.000 titels in de STCN.   13 (1995), p. 14-18

H

 • Hagers, Pieter. Aanvulling op ‘Bomans en Het Jodenjongentje’.   15 (1997), p. 69
 • Hanou, A.J. Kinker en de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.   4 (1986), p. 4-6
 • Hartkamp, Martin. Twintig jaar Vestdijkstudie.   7 (1989), p. 16-18
 • Heering-Moorman, C.P. Voor een negentigjarige [Ida Gerhardt].   13 (1995), p. 30-31
 • —, Clasine. Ida, later.   16 (1998), p. 42
 • Heestermans, J.L.A. Prototypische betekeniselementen. (Samenvatting).   1 (1983), p. 24
 • —, H. Honderd jaargangen van het (Leidse) Tijdschrift.   3 (1985), p. 20-22
 • —, —. Enige aspecten van de cognitieve semantiek. (Samenvatting).   4 (1986), p. 17
 • —, —. Toespraak bij de uitreiking van de Van der Hoogt-prijs 1987 aan Rogi Wieg.   6 (1988), p. 2
 • —, —. Toespraak bij de uitreiking van de Dr. Wijnaendts Francken-prijs aan F.P. van Oostrom.   6 (1988), p. 3
 • —, —. Woordenboek: wetboek of archief? (Samenvatting van de jaarrede, gehouden op 4 juni 1988).   6 (1988), p. 24-25
 • —, —. Toespraak bij de uitreiking van de Henriëtte de Beaufort-prijs aan Christine D’Haen.   7 (1989), p. 28
 • —, —. Toespraak bij de uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1988 aan Jan Brokken.   7 (1989), p. 28-29
 • —, —. Verloedert het Nederlands? (Samenvatting van de jaarrede, gehouden op 27 mei 1989).   7 (1989), p. 47-48
 • —, —. Toespraak bij de uitreiking van de Prijs voor Meesterschap 1989 aan dr. E.H. Kossmann.   8 (1990), p. 5-6
 • —, —. Toespraak bij de uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1989 aan Marc Reugebrink.   8 (1990), p. 6
 • —, —. Toespraak bij de uitreiking van de Henriette Roland Holst-prijs aan Wim de Bie.   8 (1990), p. 7
 • —, —. Definities in woordenboeken. (Samenvatting van de jaarrede, gehouden op 9 juni 1990).   8 (1990), p. 34-35
 • —, —. *Twee ‘hertalingen’ van Hooft.   9 (1991), p. 45
 • —, Hans. Toespraak bij de officiële presentatie van de twaalfde editie van de Grote Van Dale op 31 augustus 1992.   10 (1992), p. 40-42
 • Henssen, E.W.A. Ter aanvulling.   10 (1992), p. 34-35
 • —, —. Nieuw licht op de uitgave van Lodeizens Het innerlijk behang en andere gedichten.   11 (1993), p. 43-46
 • —, —. Nieuw licht op de uitgave van Lodeizens Het innerlijk behang en andere gedichten II.   12 (1994), p. 20-23
 • —, —. Twee brieven van Hans Lodeizen.   12 (1994), p. 44
 • —, —. Een obscuur proefschrift. Gerretsons Heidelbergse promotie.   13 (1995), p. 40-45
 • —, —. Een obscuur proefschrift (II).   14/15 (1996/1997), p. 47
 • Herberghs, Leo. *Steen 1. *Steen 2. *Steen 3.   7 (1989), p. 6
 • —, —. Lof van de Langzaamheid.   9 (1991), p. 6-7
 • —, —. Heerlen.   9 (1991), p. 33
 • —, —. Lof van de Snelheid.   11 (1993), p. 31-32
 • Hermkens, H.M. Mijn leven met Huygens.   5 (1987), p. 10-11
 • Herpen, Jan J. van. Het Amsterdams van Verwey II.   7 (1989), p. 14-15
 • —, Jan van. ‘Où peut-on être mieux’.   11 (1993), p. 29-30
 • Heytze, Ingmar. *Poëtica. *Wees aardig voor veelbelovende mensen.   19 (2001), p. 51
 • Hoefnagels, Peter. De taal is een Waddenzee. Een aangename herinnering aan de Interparlementaire Taalunie.   22 (2004), p. 10-13
 • Hoek, Klaas van der. Tsjalling Hiddes Halbertsma (1792-1852).   10 (1992), p. 15-17
 • —, —. Montse (de Haan) Hettema (1796-1873).   14 (1996), p. 6-8
 • —, —. ‘We zijn nog in geen eeuwen klaar met dit vak’. Wim Gerritsen over de medioneerlandistiek.   17 (1999), p. 24-27
 • —, —. ‘Het zijn twee zijden van dezelfde medaille’. Hans van Pinxteren over vertalen en dichten.   19 (2001), p. 11-15
 • —, —. ‘Het is een trendy vak geworden’. Paul Hoftijzer over de Nederlandse boekwetenschap.   21 (2003), p. 26-30
 • Hoekstra, Jelma. Een bijzonder leven van de heilige Cunera van Rhenen. Een legende in handschrift Leiden, UB, Ltk 271.   19 (2001), p. 22-27
 • Hooykaas, G.J. Siegenbeek versus Schrant.   4 (1986), p. 29-31
 • Huberts, W.S. Anton Wachters tijd in Amsterdam.   2 (1984), p. 51-54
 • —, Willem. Wie was Wutse?   18 (2000), p. 47-52
 • Huigen, Siegfried. Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse literatuur, 1652-1925.   16 (1998), p. 2-3
 • Huisstede, Peter van & Hans Brandhorst. ‘Weest altoos vigilant en arbeytsaem’. Drukkersmerken een mentaliteitshistorische bron?   17 (1999), p. 30-34
 • Hulkenberg, A.M. ‘Vader moest zo vaak wenen’.   13 (1995), p. 18-19

I

 • Insingel, Mark. *Aan de Nederlandse taal.   13 (1995), p. 32

J

 • Jansen, Arne C. Twee Nederlandstalige gedichten van Bernard Mandeville. Vondst in de bibliotheek van de Maatschappij.   23 (2005), p. 2-8
 • Jellema, C.O. *Terhorst (2). *In lood.   2 (1984), p. 36-37
 • Jonckheere, W.F. Mariken en de ‘ladder of repentance’.   7 (1989), p. 35-36
 • Jongste, J.A.F. de. Het beeld van Frederik de Grote in de Republiek. Een verkenning.   7 (1989), p. 45-46

K

 • Kal, Jan. *J.C. I: De verkondiger uit Galilea. *J.C. II: Cruijff, Hendrik Johannes, fenomeen.   16 (1998), p. 33
 • Kamphuis, G. Ontmoetingen met Constantijn Huygens.   5 (1987), p. 11-13
 • Kazemier, G. Hoor ik op Sempre een waldhoorn.   2 (1984), p. 20-21
 • —, —. De paradox van Vondels drama Gebroeders.   4 (1986), p. 2-4
 • —, —. Vondels Faëton, een psychologisch drama.   5 (1987), p. 35-39
 • Kemperink, M.G. Openingswoord bij de tentoonstelling ‘Woord in beeld: de tijd van de Camera Obscura’, gehouden in de Groningse Universiteitsbibliotheek van 10 februari tot 6 maart 1992.   10 (1992), p. 8-10
 • Kleis, G. De uitgave van Lodeizens Het innerlijk behang en andere gedichten.   10 (1992), p. 50-52
 • Komrij, Gerrit. *Verzegeld.   19 (2001), p. 22
 • Koopman, Sjoerd. Vondel! Het epos van een ambachtelijk dichterschap.   5 (1987), p. 34
 • Kopland, Rutger. *Gesprek met de wandelaar / James Brockway (vertaling). *Conversation with the Wanderer.   12 (1994), p. 38
 • Korevaart, Korrie. Adriaan van der Hoop jr. (1802-1841): een romanticus in de krant.   9 (1991), p. 37-40
 • —, —. ‘Eene bedenkelijke nieuwigheid…’ Tweehonderd jaar (Leidse) neerlandistiek: 1797-1997.   14/15 (1996/1997), p. 32-34
 • Korteweg, Anton. *Ockenburgh. *Teylers.   6 (1988), p. 13
 • Kralt, P. Literaire gangmakers.   18 (2000), p. 42-47
 • —, —. Louis Couperus in Florence.   19 (2001), p. 46-50
 • —, —. Couperus, Van Schendel en de Florentijnse overlevering.   21 (2003), p. 50-53
 • Krevelen, Laurens van. Nogmaals: het culturele belang van de vaste boekenprijs.   16 (1998), p. 26
 • Krog, Antjie. *Gedig vir die kind.   16 (1998), p. 8
 • Kroon, Dirk. Van Vrieslands Spiegel en de poëzie.   11 (1993), p. 2-6
 • Kuiper, Willem. Een ‘groet scat’ in een ‘clein vat’. De cd-rom Middelnederlands.   17 (1999), p. 16-19
 • Kusters, Wiel. Cyclische verbanden in de Verzamelde gedichten van Jan Hanlo.   7 (1989), p. 7-8
 • —, —. *Orgel aan zee. *Reliek.   8 (1990), p. 30

L

 • Laboyrie, M. ‘De Pauwhof’ in Wassenaar.   6 (1988), p. 20
 • Lainé, Joël. Toespraak [bij de onthulling van een gedenksteen voor Busken Huet].   4 (1986), p. 42-43
 • Langendoen, Andrea. De vergankelijke blankheid van papier. Het landelijke conserveringsprogramma Metamorfoze.   23 (2005), p. 24-29
 • Leerintveld, Ad. ‘Van waarde en van onwaarde’. Brieven van Geel aan Schinkel.   8 (1990), p. 16-19
 • —, —. Het huwelijk van Constantijn Huygens Jr.   12 (1994), p. 35-37
 • —, —. Emblem Books in Leiden.   17 (1999), p. 34-35
 • Lelyveld, J. van. Patriotten en Prinsgezinden in het eind-achttiende-eeuwse Leiden.   14 (1996), p. 3-5
 • Ligtvoet, Frank. ‘Wij waren echter geene menschen voor elkander.’ De vriendschap tussen Jan Kneppelhout en Peter de Génestet.   3 (1985), p. 31-33
 • —, —. *Paradise is plotless.   23 (2005), p. 16

M

 • Maas, Nop. Carel Vosmaers dodendans van 1870.   6 (1988), p. 5-9
 • —, —. De Maatschappij en H. Marsman.   8 (1990), p. 8-16
 • —, —. C.G. Withuys.   11 (1993), p. 35-38
 • —, —. A.J. ten Brink.   12 (1994), p. 8-10
 • —, —. Nogmaals C.G. Withuys.   12 (1994), p. 24
 • —, —. Leuren met Bakhuizen.   13 (1995), p. 5-8
 • —, —. Altyt Waek Saem. De drukker-uitgever A.W. Sijthoff (1829-1913).   14/15 (1996/1997), p. 35-41
 • Mathijsen, Marita. Kneppelhout vóór Klikspaan.   3 (1985), p. 28-30
 • —, —. Multatuli’s tweede dood.   22 (2004), p. 14-15
 • Maurik [= Mourik], Maarten. *Wassenaar.   11 (1993), p. 35
 • Meiden, G.W. van der. Het vergeten meesterwerk van Leonard Roggeveen.   23 (2005), p. 55-57
 • Mertens, Thom. Kurt Ruh als onderzoeker van de Middelnederlandse letterkunde.   12 (1994), p. 4-7
 • Moerman, Ingrid W.L. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: een mannenmaatschappij?   6 (1988), p. 9-12
 • —, —. Het genootschap Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen.   11 (1993), p. 12-14
 • —, —. Zomerzorg: van buitenplaats tot befaamd stationskoffiehuis.   13 (1995), p. 19-21
 • —, —. Lucretia van Merken en Leiden.   14/15 (1996/1997), p. 30-31
 • —, —. Kalligrafie: echte nationale dilettantenkunst.   16 (1998), p. 23-25
 • Moor, J.A. de. Jacob Haafner 1755-1809, reiziger in Azië.   12 (1994), p. 26-28
 • Mourik, Maarten. Een impromptu van J.C. Bloem.   20 (2002), p. 51
 • — —. Zie ook: Maurik [= Mourik], Maarten.
 • Mout, M.E.H.N. Het beeld van de Turk in de zestiende-eeuwse Nederlanden. (Samenvatting).   2 (1984), p. 23
 • [—, —]. De nieuwe voorzitter: M.E.H.N. Mout.   17 (1999), p. 22
 • —, —. Laudatie bij de uitreiking van de Prijs voor Meesterschap 1999 aan dr. W.P. Gerritsen.   17 (1999), p. 22-24
 • —, —. ‘Ik zag twee uilen heel hard huilen’. Neerlandistiek in Midden-Europa.   18 (2000), p. 60-63

N

 • Niet, Marco de. Beminnaars der taal-, dicht- en redeneerkunde!   14 (1996), p. 15-16
 • Nieuweboer, Adèle. De Maatschappij en haar gelegenheidsgedichten in een haat/liefdeverhouding.   7 (1989), p. 21-23
 • —, —. Maria van Schie (1744-1815); een kleine zonsverduistering.   17 (1999), p. 40-45
 • Nissen, Peter J.A. Een nieuwe loot aan de oude stam: de Zuidelijke Afdeling.   7 (1989), p. 4-6
 • —, —. Jacob Hiegentlich (1907-1940): brieven aan neef Koen.   8 (1990), p. 30-33
 • —, Peter. Emile Seipgens (1837-1896): ‘Eene eervolle plaats in de annalen onzer litteratuur’?   16 (1998), p. 38-42
 • Noordegraaf, J. Uit de wordingsgeschiedenis van De vermakelijke spraakkunst (1865).   4 (1986), p. 7-10
 • —, Jan. Een tegendraads taalkundige. J.M. Hoogvliet en de Maatschappij.   7 (1989), p. 32-34
 • —, —. ‘Waartoe hij eene uitnemende bevoegdheid had’. Everwinus Wassenbergh en het begin van de neerlandistiek.   15 (1997), p. 50-53
 • Noske, Frits. Omgang met raadsels.   5 (1987), p. 13-14
 • Notermans, Jef. Veldekens visie op de vrouw. I.   1 (1983), p. 17-19
 • —, —. Veldekens visie op de vrouw. II.   2 (1984), p. 21-22

O

 • Obbema, P.F.J. Enkele aspecten van het lezen bij de Moderne Devoten. (Samenvatting).   5 (1987), p. 22
 • —, —. Een psalter uit Enkhuizen.   10 (1992), p. 13-14
 • —, Pieter. Tussen Zwolle en Kampen.   14/15 (1996/1997), p. 28-29
 • Oosterman, Johan. www.literatuurgeschiedenis.nl.   20 (2002), p. 19-21
 • Oostrom, F.P. van. Dankwoord. (Samenvatting).   6 (1988), p. 3-4
 • Oppewal, Teake. Zolang de wind van de wolken waait. Geschiedenis van de Friese literatuur in het Nederlands.   24 (2006), p. 13-17
 • Otterspeer, W. De Maatschappij en de Boeren.   7 (1989), p. 8-10
 • —, —. Een brief van Conrad Leemans uit 1846.   11 (1993), p. 29

P

 • Paardt, Rudi van der. De literaire essays van Theun de Vries.   3 (1985), p. 10-11
 • —, R.Th. van der. Welkomstwoord bij de uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1991 aan Frans Dumortier.   9 (1991), p. 26
 • —, —. Openingswoord Vestdijkavond 8 november 1991.   9 (1991), p. 26-27
 • —, Rudi van der. Openingswoord bij Clausmiddag.   10 (1992), p. 29
 • —, —. Het licht van de Spiegel. Openingswoord.   11 (1993), p. 2
 • Peeters, Hagar. *Het huis van de uitgewezene.   23 (2005), p. 54
 • Perry, Jos. De man met de hamer. Op weg naar een biografie van W.H. Vliegen. (Samenvatting).   10 (1992), p. 44
 • Pfeijffer, Ilja Leonard. *Overtocht.   18 (2000), p. 27
 • Plas, Michel van der. *Engelbewaarder.   21 (2003), p. 49
 • Poel, Carla van der. De grabbelton van de Maatschappij.   17 (1999), p. 5-9
 • Poelstra, Jannie. De eerste vrouwelijke leden van de Maatschappij.   18 (2000), p. 16-23
 • Polzer, H.H. *Zesregelig.   10 (1992), p. 8
 • —, —. Zie ook: Drs. P.
 • Portegies, Annette. De overblijfselen van een vrouwelijk dichterschap.   12 (1994), p. 30-32
 • —, —. Maurice Gilliams, 1900-1982. Fragmenten uit het leven van een alchemist.   18 (2000), p. 37-42
 • Praamstra, Olf. Een interview met de weduwe van Conrad Busken Huet.   4 (1986), p. 32-34
 • —, —. Les Croisettes.   9 (1991), p. 9-10
 • —, —. De neerlandistiek in Zuid-Afrika.   16 (1998), p. 3-5
 • Prick, Harry G.M. Het wel en wee van Lodewijk van Deyssel als lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.   21 (2003), p. 31-37
 • Prins, Eli. Over twee onthullingen.   5 (1987), p. 29-31
 • Puchinger, G. Iets over Gerretson als literator.   2 (1984), p. 41-50

R

 • Reeser, H. De Alkmaarse jaren van A.L.G. Toussaint.   5 (1987), p. 28-29
 • Reugebrink, Marc. *Tuin. *Cocon.   7 (1989), p. 35
 • Roegholt, Richter. *Weeklacht.   11 (1993), p. 43
 • Ru, Herman de. Offer Huygens noch in woond’.   6 (1988), p. 18-19

S

 • Sassen, A. Over attributieve bepalingen die dat niet zijn. (Samenvatting).   1 (1983), p. 11
 • Schenkeveld, M.H. De negentiende eeuw in De waterman. (Samenvatting).   2 (1984), p. 23-24
 • —, Margaretha H. Bij de honderdvijftigste sterfdag van Willem de Clercq (15 januari 1795 – 4 februari 1844).   12 (1994), p. 12-14
 • Schepper, Marcus de. Galante Juffers gearresteerd te Brussel…   3 (1985), p. 16-18
 • Scholten, Patty. *Driebandanemoonvisje.   14/15 (1996/1997), p. 43
 • Schoneveld, C.W. Een onbekende vertaling van Jacob Geel uit het Engels: Samuel Johnson, Het leven van Herman Boerhaave.   2 (1984), p. 14-18
 • Schoor, Rob van de. Calvinistisch naturalisme.   14 (1996), p. 11-13
 • —, —. Overbodige ophelderingen bij een nooit gedrukte prent met het onderschrift ‘De levende en stervende dichters van Nederland in 1844’.   20 (2002), p. 7-12
 • Schouten, Dirk. Jacob Geel, David Jacob van Lennep en de filologie.   7 (1989), p. 10-14
 • Schouten, R. *Huiselijke bui. *Alba.   3 (1985), p. 39
 • Schutter, G. De. Over het recht op ondeskundigheid.   9 (1991), p. 13-14
 • Selm, B. van. De opsporing van Galante Juffers.   2 (1984), p. 36-38
 • Singelenberg, Pieter. *Bij monde van een dubbele kleine ballade.   11 (1993), p. 47
 • Slieker, G.L. Het geheim van Hildebrand.   20 (2002), p. 13-14
 • —, George. Hendrik Arnold Meijer, marineofficier en dichter.   20 (2002), p. 52-55
 • —, —. Ongenoegen in een achterkamer.   21 (2003), p. 17-18
 • —, —. Prachtig behangsel van oom Stastok.   23 (2005), p. 34-36
 • —, —. Een slaaf voor het kerkboek.   23 (2005), p. 58-60
 • —, —. Camera-annotaties opnieuw bekeken.   24 (2006), p. 19-21
 • Smit, Martin. De eeuw van Arthur Lehning.   17 (1999), p. 49-53
 • Smit, W.A.P. *Hodie minus prope. *Quid in fine. *Lumen. *In fine visus. *Dicebit Deus.   4 (1986), p. 35
 • Sneller, A. Agnes. Lucretia van Merken.   15 (1997), p. 61
 • Soeteman, C. Vijf brieven van Jonckbloet aan Jacob Grimm.   4 (1986), p. 26-28
 • Spoor, Ronald. Cohen en Wiessing. Vakbroeders, vrienden en politieke vijanden.   9 (1991), p. 14-21
 • Stapert-Eggen, Marijke. Na tachtig jaar wachten op een biografie van J. Kneppelhout.   3 (1985), p. 33-34
 • —, —. Er was geen sneeuw op de sterfdag. Over Nijhoffs ‘Bij de dood van Albert Verwey’.   9 (1991), p. 40-44
 • Starik, F. Zonder titel.   14 (1996), p. 10
 • Steenmeijer-Wielenga, Tineke. Bij de honderdste geboortedag van Fedde Schurer.   16 (1998), p. 15-19
 • Steijnen, Cees van. Sir Hildebrand Osbaldistone.   20 (2002), p. 57-58
 • Sterkenburg, P.G.J. van. Een identiek auteurschap van Lantsloot en Moriaen? (Samenvatting).   5 (1987), p. 21-22
 • Stip, Kees. Kwatrijnen voor drie dichters: *Kloos. *Leopold. *Achterberg.   9 (1991), p. 7
 • Stoep jr., D. van der. De Blauwe Tram. Bijdrage aan het Liber Amicorum 1961 voor P.J. Risseeuw.   19 (2001), p. 56-57
 • Stolk, Fabian R.W. Perk van de Ourthe in de Delta.   17 (1999), p. 11-12
 • Streng, Toos. ‘Foei mijnheer! De God van Nederland vergelde u dien snooden laster!’ Over de dichter P.T. Helvetius van den Bergh (1799-1873).   13 (1995), p. 8-11
 • Strengholt, L. Commentaar (van Cats?) op Aenden Leser van Hofwijck. (Samenvatting).   1 (1983), p. 23-24
 • —, —. Woordspel voor fijnproevers.   2 (1984), p. 34-35
 • —, —. Een dichter van klasse.   5 (1987), p. 7-8
 • Strien, Ton van & Els Stronks. Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw.   17 (1999), p. 10-11
 • Stronks, Els & Ton van Strien. Het hart naar boven. Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw.   17 (1999), p. 10-11
 • Stroop, J.P.A. Sandhiverschijnselen in de zuidelijke Nederlandse dialekten. (Samenvatting).   1 (1983), p. 12
 • —, Jan. Heijes uitvaart en daarna.   19 (2001), p. 15-20
 • Stutterheim, C.F.P. *Tijd I-III.   6 (1988), p. 17
 • Swinkels, Carel. Spelen met de spelling of Het slopen van den tempel. Overpeinzingen bij een grappig maar gevaarlijk boekje van de Nederlandse Taalunie.   8 (1990), p. 25-28

T

 • Tamminga, D.A. *Acht kwatrinen.   17 (1999), p. 13
 • Tempelaars, Rob. Refereynen en Baladen van Dingman Beens. Een aanwinst.   1 (1983), p. 2-3
 • [Thomassen, Kees]. Interview met de voorzitter van de Maatschappij, dr. Hans Heestermans.   7 (1989), p. 2-4
 • —, —. De Ab Visser Sociëteit.   7 (1989), p. 18-20
 • [—, —]. Interview met de bibliothecaris van de Maatschappij, drs. J.J.M. van Gent.   7 (1989), p. 26-27
 • [—, —]. Interview met de voorzitter van de Maatschappij, dr. Rudi van der Paardt.   8 (1990), p. 2-4
 • —, —. Interview [met Jan Keijser]. Een vreemde eend in de bijt?   10 (1992), p. 2-4
 • —, —. Interview [met Ton Brandenbarg].   10 (1992), p. 26-28
 • —, —. Drie poëzie-albums.   11 (1993), p. 15-17
 • —, —. Van Geuts vertrek.   11 (1993), p. 26
 • —, —. Interview [met Paul Gerretsen].   12 (1994), p. 2-4
 • —, —. Een bruiloftsgedicht uit 1835.   12 (1994), p. 33-35
 • —, —  & R. Breugelmans. Piet Paaltjens in de Leidse universiteitsbibliotheek.   11 (1993), p. 39-42
 • —, —. Hoffmann von Fallerslebens eerste bezoek aan Leiden.   13 (1995), p. 35-38
 • —, —. Lieve Moeder. Een rijmbrief van N. Beets uit 1833.   15 (1997), p. 57-59
 • —, —. W.H.J. van Westreenen.   16 (1998), p. 34-37
 • —, —. Voor onder de kerstboom.   16 (1998), p. 46-47
 • —, —. Bij de dood van Boudewijn Büch (1948-2002).   20 (2002), p. 56
 • —, —. Een pelgrimage. Pieter Otto van der Chijs (1802-1867).   21 (2003), p. 19-21
 • —, —. Potgieter, de schrik van schrijvers en zetters.   21 (2003), p. 37-40
 • —, —. Wie veegde Withuys? Aernout Drost versus Jan Pieter Heije.   22 (2004), p. 16-19
 • —, —. Vriendschapsblijken of autografenjagerij? De alba van Samuel Johannes van den Bergh (1814-1868).   22 (2004), p. 49-55
 • Tollenaere, F. de. Iets over hs. Ltk. 2156.   2 (1984), p. 33-34
 • —, —. Nogmaals iets over hs. Ltk. 2156.   3 (1985), p. 18-19
 • Trapman, J. Uitreiking Prijs voor Meesterschap 1984 aan dr. C.C. de Bruin.   3 (1985), p. 2-3
 • Toorn, Willem van. De uitreiking van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs 1982 aan Kester Freriks voor Hölderlins toren.   1 (1983), p. 14-15
 • —, —. *Theole 1. *Theole 2.   1 (1983), p. 23

V

 • Veen, Petra van der. Verstoppertje spelen in de prijzenjungle. De overlevingswijze van de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs.   18 (2000), p. 52-60
 • Veenbaas, Jabik. De hoge muren van liefdes citadel. In memoriam Douwe Annes Tamminga (1909-2002).   20 (2002), p. 14-17
 • —, —. In memoriam Theun de Vries 1907-2005.   22 (2004), p. 30
 • Vegelin van Claerbergen, M. Toespraak [bij de onthulling van een gedenksteen voor Busken Huet].   4 (1986), p. 43-44
 • Vegt, Han van der. *Experimenten III, XII.   20 (2002), p. 24
 • Veltman, Martin. Drie quintijnen: *Munt. *Rembrandtsplein. *Rijksmuseum.   9 (1991), p. 34
 • Verbij-Schillings, Jeanne. Ltk 2237, een Frans-Nederlandse bloemlezing van omstreeks 1800.   18 (2000), p. 8-12
 • Verkuyl, P.E.L. Kosmografia in Hoofts lyriek. (Samenvatting).   1 (1983), p. 11
 • Vet, Jan de & Céline Beijer. Op weg naar de ‘einder’. Over Verschiet van Anneke Brassinga.   20 (2002), p. 45-50
 • Visser, R. De uitreiking van de Henriette Roland Holst-prijs 1982 aan Walter van den Broeck voor Brief aan Boudewijn.   1 (1983), p. 13-14
 • Vliet, Eddie van. Het creatieve proces achter twee romans van Theun de Vries: Het motet voor de kardinaal en Sla de wolven herder.   3 (1985), p. 8-10
 • —, Eddy van. Poëzie is een daad van bevestiging.   11 (1993), p. 7-10
 • —, —. *Icarus.   11 (1993), p. 43
 • Vlist, Ed van der. Versregels van Jan van Hout.   9 (1991), p. 11-12
 • [—, —]. A.C.F. Koch herinnerd.   10 (1992), p. 42-43
 • —, E.T. van der. Afscheidsbundel voor J.J.M. van Gent.   11 (1993), p. 27
 • —, Ed van der. Gezeten en gierig.   13 (1995), p. 38-39
 • —, —. Gezeten en gierig?   14 (1996), p. 5-6
 • —, —. Het eerewoord van Heereboord. Een verstrooide brief van een verloren professor.   21 (2003), p. 40-48
 • Voeten, Bert. *Oude tuin.   10 (1992), p. 36
 • [Vloten, Johannes van]. Een schimpscheut aan het adres van de Maatschappij.   18 (2000), p. 28
 • Voorbij, Henk. Effectief zoeken in de BNTL.   19 (2001), p. 39-43
 • Vos, Marjoleine de. *Mevrouw Despina viert koninginnedag. *Geen ongeloof.   20 (2002), p. 18
 • Vries, Anne de. ‘Een bescheiden, zangerige dichter’. Nagekomen levensbericht van G.W. Lovendaal (1847-1939).   15 (1997), p. 62-65
 • Vries, Dirk de. Kaarten en kaartwerken van Letterkunde.   13 (1995), p. 33-34
 • Vries, Joh. de. Boekhouder, accountant en belletrist. Lion Marcus (1867-1926).   22 (2004), p. 21-25
 • Vries, Theun de. Witte nachten.   19 (2001), p. 8-10
 • —, —. Een gunst van het leven.   19 (2001), p. 44-45
 • Vroomkoning, Victor. *Aan een graf.   24 (2006), p. 18

W

 • Waarsenburg, Hans van de. Theun de Vries als dichter.   3 (1985), p. 11-15
 • Wadman, Anne. Geen revolutie te zien. Tijdproblemen en tijdsproblemen.   1 (1983), p. 27-33
 • —, —. Correcties en aanvullingen op het artikel ‘Geen revolutie te zien’.   2 (1984), p. 51
 • —, —. Antwoord aan W.S. Huberts.   2 (1984), p. 54-55
 • Wage, H.A. De leermeester-leerling verhouding tussen Verwey en Van Eyck.   5 (1987), p. 41-44
 • Warnar, Geert. Gemoraliseerde mystiek. De verzen uit Jan van Ruusbroecs Vanden twaelf beghinen in handschrift Leiden, UB, Ltk 219.   18 (2000), p. 34-37
 • Warren, H. Dagboekliteratuur.   3 (1985), p. 42-44
 • Welsink, Dick. Camera Obscura annotata I.   9 (1991), p. 8-9
 • —, —. Een monument voltooid.   9 (1991), p. 10
 • —, —. Camera Obscura annotata II.   9 (1991), p. 35
 • —, —. Camera Obscura annotata III.   10 (1992), p. 20-21
 • —, —. Hoe warm het was.   10 (1992), p. 29
 • —, —. Camera Obscura annotata IV.   11 (1993), p. 17-18
 • —, —. ‘Gereformeerd Plagiaat’.   12 (1994), p. 19
 • —, —. Camera Obscura annotata V.   12 (1994), p. 43
 • —, —. Een tamelijk onverkwikkelijke affaire.   14/15 (1996/1997), p. 42-43
 • —, —. Camera Obscura annotata VI.   15 (1997), p. 60-61
 • —, —. Camera Obscura annotata VII.   16 (1998), p. 43-45
 • —, —. Camera Obscura annotata VIII.   18 (2000), p. 12-14
 • —, —. Who’s who in ‘Jan van Zutphen’s afscheidsmaal’ van Piet Paaltjens. [Met facsimile als losse bijlage].   19 (2001), p. 34-38
 • —, —. Nicolaas Beets herdacht.   21 (2003), p. 21-22
 • Werkman, Hans. Reactie op G. Groeneveld.   11 (1993), p. 19-20
 • —, —. ‘Tussen Barth en Bartje’. Honderd jaar na de geboorte van Piet Risseeuw.   19 (2001), p. 52-56
 • Wesseling, H.L. Toespraak, gehouden bij de onthulling van de gedenksteen voor G.A. Bredero op 16 maart 1985.   3 (1985), p. 23-24
 • —, —. Over canons en curricula.   23 (2005), p. 61
 • —, —. Verwerken of vergeten?   24 (2006), p. 12
 • Wiegersma, Friso. *Alles.   14/15 (1996/1997), p. 27
 • Wieles, Andy. Zestig jaar verzamelen bewaard.   20 (2002), p. 25-26
 • Wieles-Maathuis, W.B. 1990 Un an de traduction / Een jaar vertaling – Origineel in vertaling / En version originale.   10 (1992), p. 11-13
 • Wilmink, Willem. *Egidius.   17 (1999), p. 27
 • Winkler, Kees. *1984. *De fut eruit?   4 (1986), p. 13
 • Wortel, Dick. De financiering van het Woordenboek der Nederlandsche Taal 1849-1892.   10 (1992), p. 36-40

Z

 • Zaalberg, C.A. Laudatio uitgesproken bij de toekenning van het erelidmaatschap aan dr. C.F.P. Stutterheim.   3 (1985), p. 40-42
 • —, —. Het Amsterdams van Verwey.   5 (1987), p. 44
 • Zonneveld, Peter van. Nicolaas Beets en François Biccard: toelichting bij een afscheid in de Camera obscura.   1 (1983), p. 6-8
 • —, —. Willem Bilderdijk en Rapenburg 37.   1 (1983), p. 33-34
 • —, —. De Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid binnen Leiden (1833-1836).   2 (1984), p. 9-14
 • —, —. Jacob Geel over N.G. van Kampen: een afscheidsgedicht uit 1829.   2 (1984), p. 19-20
 • —, —. Nicolaas Beets over Aarnout Drost.   2 (1984), p. 38-39
 • —, —. Nicolaas Beets over Adriaan van der Hoop.   3 (1985), p. 19-20
 • —, —. De schoonheid van vriendschap en dood.   3 (1985), p. 27-28
 • —, —  & Marie Brummelhuis. De eerste verjaardag van de Rederijkerskamer: Kneppelhouts ‘Vers prononcé à l’occasion de la premiere anniversaire de la chambre rhétorique a Leijde’ (1834).   3 (1985), p. 35-37
 • —, —. R.C. Bakhuizen van den Brink en de letterkundige vriendenkring Philomathia (1832).   4 (1986), p. 6-7
 • —, —. Aarnout Drost en de letterkundige vriendenkring Philomathia (1831).   4 (1986), p. 45
 • [—, —]. ‘Umbraticae Scholae pulvere’.   4 (1986), p. 45-46
 • —, —. Nicolaas Beets en de Leidse Burcht. 150 jaar Camera Obscura.   7 (1989), p. 37-38
 • —, —. Gedenksteen voor Tjalie Robinson.   10 (1992), p. 22
 • —, —. Toespraak gehouden op 19 januari 1994 bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar van de door Leidse Margedrukkers vervaardigde editie van de Snikken en grimlachjes.   12 (1994), p. 17-18
 • —, —. Hoe dierbaar is ons magazijn?   14 (1996), p. 17
 • —, —. Een daad van eenvoudige rechtvaardigheid. De presentatie van de Werken 1 en 2 van Godfried Bomans in Teylers Museum te Haarlem, 24 augustus 1996.   14/15 (1996/1997), p. 44-45
 • —, —. Een liefde in verzen. Nicolaas Beets en Aleida van Foreest.   18 (2000), p. 2-8
 • Zwier, Gerrit Jan. Slauerhoff bij kampvuur en traanlamp. (Samenvatting).   4 (1986), p. 38-40