zaterdag 30 oktober 2021 om 14:00 uur
Telders Auditorium, Rapenburg 73, Leiden
gepubliceerd op 8 oktober 2021
Laureatenmiddag 2021

Op zaterdagmiddag 30 oktober vindt om 14:00 uur in het Telders Auditorium in het Academiegebouw te Leiden onze Laureatenmiddag plaats. In de ochtend zal op dezelfde locatie de Jaarvergadering worden gehouden. Deze Laureatenmiddag begint om 14:00 uur met een openingswoord van voorzitter Jaap Goedegebuure. Vervolgens zullen de Kruyskampprijs, de Academische Jaarprijzen, de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs en de Dr. Wijnaendts Franckenprijs worden uitgereikt.

Programma

13.30 Inloop
14.00 Opening van de middag door de dagvoorzitter, Jaap Goedegebuure
14.05 Uitreiking Kruyskampprijs 2021 aan Paul Van Hauwermeiren voor zijn driedelige werk Bargoens. Vijf eeuwen geheimtaal van randgroepen in de Lage Landen door Roland de Bonth, voorzitter van de jury.
Dankwoord door de laureaat.
Marc van Oostendorp in gesprek met Paul Van Hauwermeiren.

Muzikaal intermezzo door Fulco Ottervanger

14.45 Uitreiking Academische Jaarprijzen 2021
Het oordeel van de jury wordt telkens uitgesproken door Hans Bennis, voorzitter van de jury. De laureaten geven een korte reflectie op hun werk.
Scriptie: Maarten Bogaards, Sitting stuck and standing scribbled. Productivity, structure, and meaning of posture verbs combined with a complementive past participle in Dutch. Universiteit Leiden, 2020.
Artikel: Alex Reuneker, ‘Clause order and syntactic integration patterns in Dutch conditionals’, in: Linguistics in the Netherlands 37 (2020), p. 119-134.
Educatieve scriptie: Marc de Mik, Samen lezen, beter lezen? Een quasi-experimenteel onderzoek naar de meerwaarde van samenwerkend leren voor het
leesvaardigheidsonderwijs in de brugklas. Universiteit Utrecht, 2019.
Dissertatie: Cora Cavirani-Pots, Roots in Progress Semi-lexicality in the Dutch and Afrikaans verbal domain. Katholieke Universiteit Leuven, 2020.

Muzikaal intermezzo door Fulco Ottervanger

15.20 Uitreiking Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2021 aan J. V. Neylen voor haar poëziedebuut En niet bij machte (Atlas Contact, 2020) door Kester Freriks, voorzitter van de jury.
Dankwoord door de laureaat.
15.40 Uitreiking Dr. Wijnaendts Franckenprijs 2021 aan Charlotte Van den Broeck voor haar boek Waagstukken (De Arbeiderspers, 2019) door Nelleke Noordervliet, namens de jury.
Dankwoord door de laureaat.
15.50 J. V. Neylen en Charlotte Van den Broeck in gesprek over hun werk o.l.v. Odile Heynders.
16.10 Afsluiting door Jaap Goedegebuure
16.10 -17.00 uur Borrel

Aanmelden

Het bijwonen van de Laureatenmiddag is gratis. Gelieve u wel aan te melden vóór woensdag 27 oktober a.s. via liesklumper@casema.nl

Over Fulco Ottervanger
Fulco Ottervanger (Leuven, 1984) is een Belgische multi-instrumentalist, componist en zanger in de jazz-, pop- en experimentele hedendaagse muziek. Hij is onder meer bekend van De Beren Gieren, STADT, BeraadGeslagen en zijn Nederlandstalige liedjes onder zijn eigen naam FULCO. Hij groeide op in Brussel en heeft Nederlandse roots.