zaterdag 30 oktober 2021 om 10:30 uur
Telders Auditorium, Rapenburg 73, Leiden
gepubliceerd op 13 oktober 2021
Jaarvergadering MdNL

Voorafgaand aan de Laureatenmiddag zal op zaterdagochtend 30 oktober aanstaande om 10:30 onze Jaarvergadering plaatsvinden, in de Telders Auditorium van het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden. De vergadering begint om 10.30 uur. Vanaf 10 uur kan er een kopje koffie worden gedronken.

De jaarstukken en de agenda hebben de leden van de MdNL per e-mail toegestuurd gekregen. Om de vergadering vlot te laten verlopen, verzoekt de secretaris u uw eventuele redactionele op- of aanmerkingen vóór 27 oktober bij haar in te dienen. Inhoudelijk commentaar kan op de vergadering aan de orde worden gesteld.

U heeft tevens een stemformulier ontvangen. Het dient uiterlijk woensdag 27 oktober 2021 om 10.30 uur te zijn ingekomen bij liesklumper@casema.nl