gepubliceerd op 17 maart 2021
Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2021 voor J.V. Neylen

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft in haar bestuursvergadering van 12 maart 2021 de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2021 toegekend aan J.V. Neylen voor haar poëziedebuut En niet bij machte.

Deze in 1925 ingestelde prijs is in de taal van het reglement een ‘prijs van aanmoediging’, tegenwoordig ook wel ‘stimuleringsprijs’ genoemd. Hij wordt ieder jaar uitgereikt, afwisselend in de categorieën poëzie en proza, aan een schrijver van wie in de voorgaande jaren haar/zijn eerste of eerste twee publicaties zijn verschenen. De bekroonde poëziebundel En niet bij machte verscheen in 2020 bij Uitgeverij Atlas Contact. De prijs bestaat uit een glasobject en 7.500 euro.

Enkele passages uit het juryrapport:

“De bundel is een rijk debuut. De juryleden zijn met name getroffen door rake zinnen, zoals ‘ik schudde de takken uit mijn hoofd, nam een blad en sneed de dag opnieuw aan stukken – hoe grandioos ik hem beginnen zou’ en ‘de mist die in mijn keel is gezakt’. En niet bij machte is beslist anders dan alle andere ingestuurde bundels en biedt een heel ander geluid dan wat je meestal in de hedendaagse poëzieproductie leest. De tekst is ook gedurfd: in een soort bewuste ouderwetsheid bouwt de dichter een poëtische wereld op, met opvallende aandacht voor de taal zelf. J.V.Neylen heeft in haar debuut al meteen een patent op een eigenzinnig beeldarsenaal.”

“De laureaat heeft, zoals jurylid Pia de Jong het uitdrukte, ‘een stem voor de toekomst’. De onweerstaanbaar boeiende en tijdloos-soevereine bundel En niet bij machte houdt zonder meer een belofte in voor de toekomst. Op opvallende en in deze tijd, in de contemporaine poëzie, nogal ongewone wijze staat J.V.Neylen in de traditie van iconen van de Nederlandstalige poëzie, heel expliciet zelfs M. Nijhoff en Jan van Nijlen. De auteur weet die invloeden en (expliciete) referenties – eerder een soort resonans – soepel en op welhaast vanzelfsprekende wijze in haar werk te vervlechten. De verzen balanceren tussen raadselachtigheid en helderheid, helemaal in de trant van de helder geformuleerde cryptogrammen van Nijhoff, tussen geslotenheid en toegankelijkheid. Neem de prachtige slotregels van het gedicht ‘Grondmens’: ‘Doe net als de mens die koppig / naar zijn werk vertrekt en zijn dag verlaat. Maar doe het omgekeerd’.”

De Commissie van voordracht bestond uit Pia de Jong, Kester Freriks (voorzitter), Yves T’Sjoen, Hanneke van Eijken en Lies Van Gasse.

Lees hier het volledige Juryverslag Van der Hoogtprijs 2021

Eerdere laureaten van de Van der Hoogtprijs (poëzie) zijn onder meer Mieke van Zonneveld, Idwer de la Parra, Hanneke van Eijken, Kira Wuck, Lieke Marsman, Ester Naomi Perquin, Thomas Möhlmann, Micha Hamel, Geert Buelens, René Puthaar, Erik Menkveld, Piet Gerbrandy, Peter Ghyssaert, Anna Enquist, Eva Gerlach, H.C. ten Berge, Christine D’haen, Leo Vroman, Ida G.M. Gerhardt, M. Vasalis, H. Marsman en J. Slauerhoff.

De prijs wordt uitgereikt op zaterdagmiddag 30 oktober 2021 in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden.