gepubliceerd op 19 augustus 2021
Winnaars Academische Jaarprijzen 2021 bekend!

Sinds 2015 reikt de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de Academische Jaarprijzen uit: voor de beste masterscriptie, het beste academische artikel en de beste dissertatie. Het gaat daarbij om het bekronen en stimuleren van veelbelovende onderzoekers. De Academische Jaarprijzen van de MdNL worden afwisselend voor taal- en voor letterkundig onderzoek uitgereikt. Dit jaar stond de taalkunde centraal. De jury, bestaande uit prof. dr. Hans Bennis, prof. dr. Marinel Gerritsen en prof. dr. Jaap van Marle, heeft de volgende vier prijzen toegekend:

1) voor de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse taalkunde: Roots in Progress. Semi-lexicality in the Dutch and Afrikaans verbal domain van Cora Cavirani-Pots. Katholieke Universiteit Leuven, 2020.     

2) voor het beste artikel op het gebied van de Nederlandse taalkunde: ‘Clause order and syntactic integration patterns in Dutch conditionals’ van Alex Reuneker (Universiteit Leiden), in: Linguistics in the Netherlands 37 (2020), p. 119-134.

3) voor de beste scriptie op het gebied van de Nederlandse taalkunde: Sitting stuck and standing scribbled. Productivity, structure, and meaning of posture verbs combined with a complementive past participle in Dutch van Maarten Bogaards, begeleid door Maaike Beliën, Universiteit Leiden, 2019.

4) extra prijs voor de beste educatieve scriptie: Samen lezen, beter lezen? Een quasi-experimenteel onderzoek naar de meerwaarde van samenwerkend leren voor het leesvaardigheidsonderwijs in de brugklas van Marc de Mik, begeleid door Jacqueline Evers-Vermeul, Universiteit Utrecht, 2019.

Lees hier het volledige Juryrapport Academische Jaarprijzen 2021

De prijzen worden uitgereikt tijdens de Laureatenmiddag van de MdNL op zaterdag 30 oktober 2021 in het Academiegebouw te Leiden.

Zie hier voor een overzicht van de laureaten van voorgaande Academische Jaarprijzen, en van de andere prijzen die de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde sinds 1921 heeft toegekend.