Zuidelijke Afdeling

De Zuidelijke Afdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is in januari 1989 opgericht te Maastricht als regionale onderafdeling van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Oprichters waren dr. Wiel Kusters, dr. Peter Nissen en Leo Herberghs, en namens het hoofdbestuur dr. Hans Heestermans.

De afdeling heeft als doel het bevorderen van het letterkundig leven specifiek in de zuidelijke provincies van Nederland, in casu Noord-Brabant en Limburg, alsmede in Nijmegen en omgeving, en voorts in de zuidelijke en oostelijke aangrenzende buitengebieden, in het bijzonder Vlaams-België, Wallonië (provincie Luik) en de grensstreek in het Duitse Nederrijn-gebied.

De afdeling belegt jaarlijks drie à vier werkbijeenkomsten. Door literatoren en andere wetenschappers worden voordrachten gehouden en wordt er met de leden gediscussieerd over literaire, literair-historische, taalkundige en historische onderwerpen.

De bijeenkomsten worden op zaterdagmiddagen gehouden in Roermond in de bovenzaal van restaurant L’Union aan de Markt. Vanwege de hoge kosten van postverzending worden alle uitnodigingen per e-mail verspreid. Elders wonende leden van de Maatschappij die geïnformeerd wensen te worden over de activiteiten van de Zuidelijke Afdeling, kunnen zich voor de toezending van uitnodigingen aanmelden via het e-mailadres: maatschappijzuid@gmail.com 

Sinds de aanvang van het verenigingsjaar 2013 worden voor elke vergadering twee sprekers uitgenodigd. Het programma wordt daardoor aantrekkelijker voor de leden. Het is tevens mogelijk een of twee introducés mee te brengen.

Bestuur Zuidelijke Afdeling:

Peter Altena (voorzitter), Liesbeth Vonhögen (secretaris) en Frank Hovens (penningmeester).

Nieuwsbrieven

Nieuws van Zuid 2020-nummer 1

Nieuws van Zuid 2021-nummer 2

Nieuws van Zuid 2021-nummer 3

Nieuws van Zuid 2021-nummer 4

Nieuws van Zuid 2021-nummer 5

Nieuws van Zuid 2021-nummer 6

Nieuws van Zuid 2022-nummer 7

Nieuws van Zuid 2022-nummer 8

 

Klik hier voor verslagen van de bijeenkomsten van de Zuidelijke Afdeling vanaf 2013 t/m 2016.