Commissie voor Taal- en Letterkunde

Taken:
De Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert elk jaar twee bijeenkomsten, een voor de commissieleden, en een themabijeenkomst die opengesteld is voor alle belangstellenden. Voor de Maatschappij onderhoudt de Commissie contact met de redactie van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde dat vanwege de Maatschappij wordt uitgegeven; een deel van de redactie bestaat uit leden van de Commissie. Op de website van de DBNL staat het Bio- en Bibliografisch Lexicon van de Neerlandistiek, waarin beknopte levensbeschrijvingen te vinden zijn van wetenschappers die een rol hebben gespeeld in de neerlandistiek. De bijdragen voor dit lexicon werden geschreven door specialisten uit het veld en werden verzameld en geredigeerd door de Commissie. Verder doet de Commissie bij het bestuur van de Maatschappij de voordrachten voor de vijfjaarlijkse Prijs voor Meesterschap.

Bijeenkomsten:

De bijeenkomsten vinden gewoonlijk plaats in de Leidse Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden. De thema’s voor de openbare bijeenkomsten liggen op het raakvlak van de verschillende disciplines van de Neerlandistiek.

Samenstelling:

Voorzitter: Esther Op de Beek
Secretaris: Marc van Zoggel
Leden: Jacqueline Bel, André Bouwman, Elisabeth de Bruijn, Anne van Buul, Bram Caers, Lieke van Deinsen, Jeroen Dera, Lieve De Wachter, Rick Honings, Lotte Jensen, Ton van Kalmthout, Mike Kestemont, Ann Marynissen, Nelleke Moser, Marc van Oostendorp, Jan Oosterholt, Esther Op de Beek, Margit Rem, Gijsbert Rutten, Nicoline van der Sijs, Wyke Stommel, Yves T’Sjoen, Wim Vandenbussche, Freek Van de Velde, Rik Vosters en Geert Warnar.