Commissie voor Taal- en Letterkunde

Taken:
De Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseert elk jaar twee bijeenkomsten, een voor de commissieleden, en een themabijeenkomst die opengesteld is voor alle belangstellenden. Voor de Maatschappij onderhoudt de Commissie contact met de redactie van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde dat vanwege de Maatschappij wordt uitgegeven; een deel van de redactie bestaat uit leden van de Commissie. Op de website van de DBNL staat het Bio- en Bibliografisch Lexicon van de Neerlandistiek, waarin beknopte levensbeschrijvingen te vinden zijn van wetenschappers die een rol hebben gespeeld in de neerlandistiek. De bijdragen voor dit lexicon werden geschreven door specialisten uit het veld en werden verzameld en geredigeerd door de Commissie. Verder doet de Commissie bij het bestuur van de Maatschappij de voordrachten voor de vijfjaarlijkse Prijs voor Meesterschap.

Bijeenkomsten:

De bijeenkomsten vinden gewoonlijk plaats in de Leidse Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 te Leiden. De thema’s voor de openbare bijeenkomsten liggen op het raakvlak van de verschillende disciplines van de Neerlandistiek.

Samenstelling:

Voorzitter: de heer Ton van Kalmthout
Secretaris: de heer Wim Vandenbussche
Leden: mevrouw Jacqueline Bel, de heer André Bouwman, mevrouw Anne van Buul, mevrouw Lieke van Deinsen, de heer Jeroen Dera, mevrouw Lieve De Wachter, de heer Rick Honings, mevrouw Lotte Jensen, de heer Mike Kestemont, mevrouw Ann Marynissen, de heer Hubert Meeus, mevrouw Nelleke Moser, de heer Marc van Oostendorp, de heer Jan Oosterholt, mevrouw Esther Op de Beek, mevrouw Margit Rem, de heer Gijsbert Rutten, mevrouw Nicoline van der Sijs, mevrouw Wyke Stommel, de heer Yves T’Sjoen, de heer Freek Van de Velde, de heer Geert Warnar, de heer Marc van Zoggel.