Bio- en Bibliografisch Lexicon van de Neerlandistiek

Het Bio- en Bibliografisch Lexicon van de Neerlandistiek, kortweg BBLN, is een initiatief van de Commissie voor Taal- en Letterkunde, die tevens de redactie vormt. Het lexicon is speciaal voor het Internet geconcipieerd. De gedachte was om een digitaal hulpmiddel te maken dat van nut kan zijn voor een breed publiek. Tot dit publiek behoort ieder die interesse heeft voor het brede terrein van de Nederlandse taal- en letterkunde; als iemand naar aanleiding van zijn leeswerk – van papier of van het web – zich snel een idee wil vormen over een wetenschapper die actief is geweest op dit gebied, dan is het BBLN de aangewezen bron van inlichtingen. De ingangen in dit lexicon zijn alle volgens hetzelfde stramien opgezet, en bevatten zakelijk en beknopt de belangrijkste feiten over de beschreven persoon. Aan de orde komen steeds: leven en werk; ontwikkeling en karakterisering; invloed; en een selectie van de belangrijkste geschriften van en over de gebiografeerde. Bij belangrijke wijzigingen in gegevens of inzichten worden de ingangen aangepast dan wel uitgebreid door de auteur of door de redactie, zodat het BBLN altijd de meest recente stand van kennis weergeeft.

Lijst van ingangen

De ingangen in het lexicon zijn geschreven door speciaal daarvoor aangezochte kenners van binnen en buiten de Commissie. Aan het begin van het project heeft de redactie een groslijst opgesteld met namen van wetenschappers die in ieder geval een plaats in het lexicon moesten krijgen. Op grond van die groslijst is gestart met het werven van auteurs. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling dat deze lijst niet het eindpunt van het project is. De lijst zal voortdurend aangevuld worden, op initiatief van zowel de Commissie als van wetenschappers daarbuiten. Initiatief tot het voorstellen van namen op deze lijst en van de te benaderen biograaf zijn welkom en kunnen kenbaar worden gemaakt aan de secretaris van de Commissie.

Het Bio- en Bibliografisch Lexicon van de Neerlandistiek is te vinden op de website van de DBNL via deze link.

De eerste ingangen zijn gepubliceerd op 2 juni 2004. De set van ingangen die nu wordt gepresenteerd dankt zijn samenstelling aan de beschikbaarheid van ter zake kundige auteurs en van de hun beschikbare tijd en is dus geen weerspiegeling van enige nadere inhoudelijke prioritering door de redactie.