gepubliceerd op 22 januari 2021
Toekenning MdNL-fellowship aan Maite Karssenberg

De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft op 21 januari 2021 een fellowship toegekend aan Maite Karssenberg. Een MdNL-fellow krijgt een beurs om gedurende twee of drie maanden onderzoek te doen. De beurs is een onkostenvergoeding van 1500 euro per maand met een maximum van 4500 euro. De jury heeft in deze tweede ronde van 2020 acht aanvragen ontvangen, één kandidaat trok zich gedurende het proces terug, zodat er zeven voorstellen zijn beoordeeld.
Het onderzoek van Maite Karssenberg is getiteld Een onweerstaanbaar dubbelleven: Geertruida Kapteyn-Muysken (1855-1920), vrijdenkster en publiciste. Karssenberg werkt aan een biografie van Kapteyn-Muysken, een eigenzinnig schrijfster en intellectueel die lange tijd in Londen en Zürich woonde. Het MdNL-fellowship maakt het voor Karssenberg mogelijk om zich te storten op de laatste periode van Kapteyn-Muysken, vanaf 1908, waarin zij weer in Nederland woonde. Het onderzoek zal zich vooral richten op haar intellectuele contacten, haar inzet voor feministische, revolutionair-socialistische en vrijdenkersverenigingen en haar literaire werk.

Wat is een MdNL-fellowship?

MdNL-fellowships zijn zowel bedoeld voor junior- als voor senioronderzoekers, en liggen op het werkterrein van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, dat wil zeggen de Nederlandse taal- en letterkunde, geschied- en oudheidkunde of de onderlinge samenhang van deze gebieden. MdNL-fellowships bieden steun aan onderzoekers met goede en originele onderzoeksideeën, maar zonder de toenemende nadruk op innovatie en valorisering die grotere subsidieverstrekkers veelal kenmerkt. MdNL-fellowships zijn mede bedoeld om de continuïteit van het werkterrein van de Maatschappij te garanderen. De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, gevestigd te Leiden, werd in 1766 opgericht als een vereniging van letterkundigen, taalkundigen en historici.

Uit het juryrapport:

“De commissie vond dit voorstel ambitieus én haalbaar, een concreet (deel)project dat afgebakend en helder is. Het sluit mooi aan bij de doelstellingen van de MdNL, zowel de samenhang van literair en historisch onderzoek als de zichtbaarheid en de thematiek. Er is nog zeer weinig onderzoek gedaan naar de buitenlandse poot van de Nederlandse vrouwenbeweging eind negentiende, begin twintigste eeuw, een interessante periode met kansen voor geëngageerde vrouwen, maar waar zij tegelijkertijd ook zeker niet vanzelfsprekend waren. […] Behalve aan dat laatste deel van de biografie zal de kandidaat werken aan een artikel en een lezing, om ook het grotere geïnteresseerde publiek mee te laten genieten.”

De Commissie van voordracht bestond uit Suzanne Aalberse, Feike Dietz, Djoeke van Netten (voorzitter) en Wijnand Mijnhardt.

Lees hier het volledige rapport van de Commissie van voordracht