gepubliceerd op 4 maart 2020
Een nieuw aflevering van ‘De Moderne Tijd’

Onlangs verscheen een nieuwe aflevering van het tijdschrift De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940, nummer 3 van de derde jaargang. Dit themanummer, Migratie en identiteit, vindt zijn oorsprong in het Jaarcongres van Werkgroep De Moderne Tijd dat in december 2018 plaatsvond. Hier stond de betekenis van migratie voor de negentiende en vroege twintigste eeuw centraal. Veel historisch onderzoek naar migratie wordt gedaan door sociale en economische historici. De aandacht gaat hierbij meestal uit naar structurele processen en veranderingen. Op dit congres draaide het juist om de culturele dimensie en de relatie tussen migratie en identiteitsvorming in de moderne tijd.

In dit themanummer treft u artikelen aan rondom het thema van migratie en identiteit. Anne Rademakers schrijft over de Haagse periode van de  Belgische schilder Jacobus Eeckhout, Gertjan Broek over emigranten rond Het achterhuis van Anne Frank en Caroline Drieënhuizen over de verzamelingen van de Europese elite in Nederlands Indië. Het nummer besluit met een artikel over zigeuners in de Europese streekliteratuur, geschreven door Marguérite Corporaal en Tom Sintobin.

Voor het bestellen van dit nummer of het afsluiten van een abonnement zie de website van Uitgeverij Verloren.

De Moderne Tijd. De Lage Landen, 1780-1940, jaargang 3, 2019, nummer 3.