vrijdag 14 december 2018 om 10:00 uur
Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek UvA, Singel 425, Amsterdam
gepubliceerd op 15 oktober 2018
Jaarcongres De Moderne Tijd 2018: migratie en identiteit

Op vrijdag 14 december aanstaande vindt in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek van de UvA het jaarcongres van Werkgroep De Moderne Tijd (voorheen De Negentiende Eeuw) plaats. Het thema van dit congres is ‘migratie en identiteit’. Migratie is een van de meest besproken thema’s op dit moment. Door velen in het publieke debat wordt de migratiesamenleving gezien als een nieuw fenomeen en een breuk met de voorgaande eeuwen. Tegelijkertijd wordt het beeld van Nederland als een van oudsher gastvrij land nog steeds gehuldigd.

In dit congres onderzoekt de interdisciplinaire werkgroep De Moderne Tijd de betekenis van migratie voor de negentiende en vroege twintigste eeuw. Veel historisch onderzoek naar migratie wordt gedaan door sociale en economische historici. De aandacht gaat hierbij meestal uit naar structurele processen en veranderingen. Op dit congres staat juist de culturele dimensie en de relatie tussen migratie en identiteitsvorming in de moderne tijd (ca. 1780-1940) centraal.

Een divers gezelschap van sprekers zal ingaan op de ervaringen van de migranten zelf, maar ook van de samenleving die de migranten ontvangt of juist ziet vertrekken. Was migratie evenzeer bepalend voor identiteitsvorming als tegenwoordig of zijn de verhalen van en over migranten juist heel anders dan nu?

Programma

10:00-10:15 Welkom voorzitter

10:15-10:45 Jan Lucassen | Immigratie, integratie en identiteit in Nederland: ups en downs c. 1780-1940

10:45-11:00 Koffie & thee

11:00-11:30 Anne Winter | Migratie, belonging en beleid in de Zuidelijke Nederlanden / België, c. 1780-1914

11:30-12:00 Vincent van Zuilen | Duitse gastvrijheid in Leiden: werk, leven en integratie van twee Duits-Lutherse herbergiersfamilies in het Heerenlogement aan de Burcht (c. 1750-1820)

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Anna Rademakers | J.J. Eeckhout, een Belgische schilder in Den Haag (1831-1844)

13:30-14:00 Marie-Charlotte Le Bailly | Trans-Atlantisch verbonden. Communicatie via prentbriefkaarten tussen landverhuizers in Amerika en achterblijvers in Europa, c. 1900-1940

14:00-14:30 Koffie & thee

14:30-15:00 Angela Boone | Duitse vluchtelingen in Nederland: Wijzigingen in het beleid van de Nederlandse regering in de periode 1914 tot 1951

15:00-15:30 Gertjan Broek | Migranten rond het Achterhuis van Anne Frank

15:30-16:00 Wim Pijbes | Fenix: de plek waar landverhuizers een gezicht krijgen

16:00-17:00 Slotconversatie

17:00-18:30 Borrel

Aanmelden

Kosten voor de dag: €25 (studenten en promovendi €15) inclusief lunch. Let op: ter plekke gepast contant te betalen. Opgeven s.v.p. vóór 7 december 2018 bij de secretaris van de werkgroep Marjet Brolsma: M.Brolsma@uva.nl