gepubliceerd op 25 december 2019
Een nieuwe aflevering van Indische Letteren

In de laatste week van 2019 is het vierde nummer uit de 34ste jaargang Indische Letteren verschenen, het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Het is wederom een gevarieerd nummer geworden, met een viertal bijdragen. Het tijdschrift opent met een artikel van Siegfried Huigen. Hij buigt zich over het verslag dat dat Francois Valentyn schreef over de Javaanse veldtocht van 1706. Dit stuk wordt gevolgd door een bijdrage van Dirk Hulst, die een nieuw licht werpt op het toneel van de achttiende eeuw in Batavia en de Republiek.

Ruben Vanden Berge laat in ‘Maar een spookhistorie’ zien hoe contemporaine critici keken naar De stille kracht van Louis Couperus. In zijn artikel passeren o.a. Pieter Brooshooft, Willem Gerard van Nouhuys en Lodewijk van Deyssel de revue. Deze Indische Letteren eindigt met ‘Onrustig is ons hart’ van Janneke van der Veer. Zij schrijft hierin over een Indische roman van Diet Kramer die dezelfde titel draagt als het artikel (en ook als de biografie die Janneke van der Veer vorig jaar publiceerde over Kramer).

Indische Letteren, 34ste jaargang, nummer 4, december 2019. 

Via de website van Uitgeverij Verloren kunt u zich abonneren op het tijdschrift.