gepubliceerd op 9 april 2018
‘Onrustig is ons hart’, een biografie van Diet Kramer

Bij De Eierland Pers verscheen onlangs de biografie ‘Onrustig is ons hart’. Leven en schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965), geschreven door door Janneke van der Veer. Diet Kramer groeide op in een Nederlands-Hervormd middenstandsgezin in Amsterdam. Ze begon al vroeg te schrijven. Op haar twintigste verscheen haar debuutroman: Stans van de Vijf-jarige. Daarna volgden boeken als Ons Honk, Razende Roeltje, De Bikkel en Thuisvaart. Romans over jonge mensen die worstelen met zichzelf en hun plaats in de samenleving. Juist daardoor spraken ze een breed publiek aan, niet alleen jongeren maar ook volwassenen. De boeken hielden hun een spiegel voor en boden een optimistisch perspectief bij het zoeken naar oplossingen voor hun eigen problemen. Tevens lieten de boeken zien wat er speelde in die tijd en welke waarden en normen er werden gehanteerd.

Ondanks haar succes roept de naam Diet Kramer tegenwoordig weinig herkenning meer op. Onderzoek naar haar leven en werk leverde evenwel interessante gezichtspunten op. De biografie ‘Onrustig is ons hart’ beschrijft hoe het schrijverschap van Diet Kramer paste in de toenmalige literair-culturele en maatschappelijke context en hoe dit zich ontwikkelde in relatie tot haar persoonlijke leven. Een leven dat niet over rozen ging. Veelvuldig kampte ze met gezondheidsproblemen, terwijl ook het verblijf in interneringskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn sporen naliet.

Janneke van der Veer (*1953) rondde in 2005 de studie algemene cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit af. Samen met Joke Linders schreef ze de biografie Han G. Hoekstra (1906-1988). Van 1993 tot 2013 was ze hoofdredacteur van Boekenpost. Als freelance publicist schrijft ze over (jeugdboeken)auteurs, boekgeschiedenis, margedrukwerk en volkscultuur. ‘Onrustig is ons hart’. Leven en schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965) is haar proefschrift.

‘Onrustig is ons hart’. Leven en schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965), De Eierland Pers, gebonden, 480 pag., € 29,50

ISBN: 9789078554141