gepubliceerd op 14 december 2018
Themanummer NLM: literaire correspondentie door vrouwen

In aansluiting op de feestmiddag op 26 mei 2018 is deze editie van Nieuw Letterkundig Magazijn gewijd aan de literaire correspondentie van vrouwen. Literair-historische artikelen over briefwisselingen zijn afgewisseld met hedendaagse brieven aan vrouwelijke (roman)personages. Veel artikelen zijn gebaseerd op digitaal ontsloten brievencollecties of gedigitaliseerde geannoteerde brievenedities. We geven u graag een overzicht met relevant deeplinks.

Manon Borst van het Museum Martena schrijft over Anna Maria van Schurman en citeert  een opzienbarend krantenartikel over Van Schurman. Het werk van Anna Maria van Schurman, Opuscula Hebraea, Graeca, Latina, et Gallica. Prosaica et Metrica uit 1648, in de editie van Pieta van Beek, is hier te vinden. Haar brieven zijn doorzoekbaar via het EMLO-project.  Ook alle informatie over de brieven van Stadhoudersvrouw Mary Stuart I,  is in de Oxfordse database te vinden, verzorgd door projectleider Ineke Huysman.

Tanja Simons behandelt taalkundige aspecten van een zeventiende-eeuwse brief uit het corpus Sailing Letters. Het hele corpus is hier doorzoekbaar. In de literatuuropgave verwijst zij naar de publicatie Letters as loot. Rick Honings schrijft over de aangrijpende correspondentie van Willem Bilderdijk met zijn tweede vrouw Katharina Wilhelmina Schweickhardt over hun kroost. Haar Gedichten voor kinderen zijn online te lezen.

De brief van Thorbecke aan Aletta Jacobs, het onderwerp van een artikel van Alies Pegtel, is te bestuderen op de site van het Nationaal Archief. Annet Mooij beschrijft hoe feministe Mina Kruseman haar eigen correspondentie, onder andere met Multatuli, uitgaf in haar boek Mijn leven. Janneke van der Veer promoveerde onlangs op een biografie van de schrijfster Diet Kramer en onderzoekt aan de hand van Kramers brieven haar ambities. Petra Teunissen maakte voor haar artikel over de briefwisseling tussen J.C. van Schagen en Clare Lennart gebruik van de site van de PZC en een artikel van Tom van Deel over Van Schagen. Jaap Goedebuure schreef tot slot een column over zijn beschouwing over de historische romans van Hella S. Haasse. Dat artikel is herdrukt in Nederlandse Literatuur 1960-1988.