gepubliceerd op 11 juni 2018
Foto-impressie viering 125 jaar vrouwen in de Maatschappij

Op zaterdag 26 mei jongstleden vierde de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde met een feestelijk programma dat 125 jaar geleden het lidmaatschap van de MdNL werd opengesteld voor ‘beiderlei kunne’. Al eerder waren er vrouwelijke ereleden benoemd, zoals Geertruida Bosboom-Toussaint in 1870, maar in 1893 werden de eerste dertien talentvolle vrouwen ‘gewoon lid’.

De middag begon met een introductie op het programma door Petra Teunissen.  In het onderdeel ‘Schrijf vooral zoo vaak je wil’. Literaire correspondenties tussen vrouwen en mannen lazen Hans Croiset, Susanne Onel en Menno Voskuil brieven voor van Mina Kruseman/Multatuli, Clare Lennart/Frans Coenen en Tesselschade Roemers/P.C. Hooft.

Ter gelegenheid van de benoeming van vier nieuwe ereleden (Judith Herzberg, Els Kloek, Sophie de Schaepdrijver en Riet Schenkeveld-van der Dussen)  stond een vertoning van een fragment uit de documentaire Brave Little Belgium, een causerie van wormenexpert Jeroen Onrust, een tweegesprek tussen Els Kloek en Ineke Huysman  en een muziekuitvoering van Margot Kalse (alt-mezzo) en Elly van Munster (luit) op et programma.

De laudatio’s voor de nieuwe ereleden werden uitgesproken door Wijnand Mijnhardt. De teksten hiervan treft u hier aan. Agnes Sneller sloot de middag af met (een verkorte versie van) haar lezing Geschiedenis van mannen en vrouwen: bronnen van inspiratie en confrontatie.

(foto’s: Harry Otto)