gepubliceerd op 17 november 2023
Oproep Elise Mathilde Essay Prijs 2024

In 2024 wordt de Elise Mathilde Essay Prijs voor de vijfde keer uitgeloofd. Ditmaal voor de tweede keer voor een essay op het gebied van de geschiedwetenschap geschreven door een historicus die aan het begin van zijn of haar carrière staat (ongeacht leeftijd). De winnende inzending wordt beloond met een oorkonde en een geldbedrag van € 5.000. Het essay wordt bovendien uitgereikt tijdens de Historicidagen 2024 in Maastricht én verzonden met het septembernummer van het historisch wetenschappelijk tijdschrift BMGN-LCHR. Tevens wordt de winnende inzending gepubliceerd op de websites van de organisatoren van de prijs

De in Nederlands proza geschreven inzending, die maximaal 5.000 woorden mag omvatten, moet aanhaken bij het thema van de Historicidagen 2024 Ongedisciplineerde Geschiedenis. De inzending mag niet eerder gepubliceerd zijn en moet vlot geschreven, overtuigend én goed onderbouwd zijn. Uw inzending is uiterlijk 1 februari 2024 welkom. Inzending van het essay kan aan de secretaris van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde via mnl@library.leidenuniv.nl. De secretaris anonimiseert de inzendingen en verstrekt ze in deze vorm aan de juryleden.

De jury bestaat uit Nadia Bouras, Joep Leerssen, en Vamba Sherif namens het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en Djoeke van Netten en Arjan Nobel namens de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Over de Elise Mathilde Essay Prijs

De Elise Mathilde Essayprijs is genoemd naar Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941) die haar vermogen naliet aan de door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds. De essayprijs is een initiatief van de Stichting in samenwerking met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, het Genootschap Onze Taal en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG). Beurtelings staan de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis centraal. In 2021 won historicus Adriaan Duiveman de prijs met zijn essay Vloeibare Grenzen.