gepubliceerd op 20 oktober 2021
Symposium ‘Rampen in de tijd van Bilderdijk’

LET OP: AANGEPAST VERVROEGD PROGRAMMA ZIE VOOR ACTUELE INFORMATIE DEZE LINK.

De Werkgroep Bilderdijk van de MdNL organiseert op vrijdagmiddag 10 december in de Vossiuszaal van de UB Leiden een middag met lezingen over rampen in de tijd van Bilderdijk. Bij deze gelegenheid wordt ook het aan dit thema gewijde nieuwe Jaarboek Bilderdijk ten doop gehouden.

Programma

15.30-15.35 Opening door Rick Honings
15.35-15.40 Introductie op het thema door Lotte Jensen
15.40-16.05 Robert Verhoogt, Bilderdijk, de Zondvloed en de geologie. Over natuurrampen als inspiratie voor onderzoek naar de aarde in de negentiende eeuw
16.05-16.30 Arti Ponsen, ‘Gebiedt ge uw’ Englen niet, in dees afgrijsbren nood?’ Hoe de buskruitramp de beeldvorming over koning Lodewijk Napoleon bepaalde
16.30-16.40 Muzikaal intermezzo
16.40-17.05 Marieke van Delft, Poëzie en rumoer vanwege een overstroming in 1825
17.05-17.15 Aanbieding Jaarboek Bilderdijk aan Onno Blom + afsluiting

Vanaf 17.30 uur kunt u de Bilderdijk-kamer in het Leidse Academiegebouw bezichtigen.

Aanmelden

Deelname aan deze middag is gratis. U hoeft zich niet aan te melden.

Opnamedatum: 2012-08-23