Vrijdag 10 december 2021
om 14:00 uur
Vossiuszaal, UB Leiden, Witte Singel 27, Leiden.
gepubliceerd op 30 november 2021
Symposium Rampen in de tijd van Bilderdijk: aangepast programma

Op vrijdag 10 december 2021 vindt in de UB Leiden het symposium Rampen in de tijd van Bilderdijk van de Werkgroep Bilderdijk plaats. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen. In verband met de coronasituatie gelden de volgende regels:

· Placering is noodzakelijk; iedereen krijgt een vaste plaats toegewezen.
· Er is helaas geen moment voor borrel, koffie/thee of ‘gezellig samenzijn’.
· We houden voldoende afstand tot elkaar.
· Deelnemers aan het symposium moeten voorafgaand aan de bijeenkomst de Coronacheck uitvoeren: https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/coronavirus/coronacheck (en dus ook een zelftest hebben uitgevoerd)
· Wij doen geen 3G of 2G test (het checken van de corona-app) bij binnenkomst. Als deelnemers zich hierbij oncomfortabel voelen, dan kunnen ze beter niet komen.

Aangepast programma

14.00-15.00 uur Algemene Ledenvergadering Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’.
15.00-15.30 uur Pauze.
15.30-15.35 uur Opening door Rick Honings.
15.35-15.40 uur Introductie op het thema door Lotte Jensen.
15.40-16.05 uur Robert Verhoogt, Bilderdijk, de Zondvloed en de geologie. Over natuurrampen als inspiratie voor onderzoek naar de aarde in de negentiende eeuw.
16.05-16.30 uur Rick Honings, Een vaccinator op bezoek bij Bilderdijk. P.P. Roorda van Eysinga in Haarlem en Indië.
16.30-16.40 uur Muzikaal intermezzo (met toelichting door Lotte Jensen).
16.40-17.05 uur Marieke van Delft, Poëzie en rumoer vanwege een overstroming in 1825.
17.05-17.15 uur Aanbieding Jaarboek Bilderdijk aan Onno Blom + afsluiting.

Aanmelden

Deelname aan deze middag is gratis. U hoeft zich niet aan te melden.