vrijdag 17 september 2021 om 14:00 uur
Online programma
gepubliceerd op 4 september 2021
Digitale uitreiking Elise Mathilde Essayprijs

Op vrijdagmiddag 17 september wordt de Elise Mathilde Essayprijs voor het beste historische essay tijdens een digitaal programma uitgereikt aan Adriaan Duiveman. Hij ontvangt de prijs, die bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro, voor zijn bijdrage getiteld ‘Vloeibare grenzen’.

Speciaal voor de uitreiking zal meteoroloog Helga van Leur een lezing verzorgen. In haar bijdrage zal Van Leur de verbinding zoeken met de thematiek van Duivemans essay, dat pleit voor een herziening van onze vastgeroeste denkpatronen over ‘water’ en ‘land’ en voor meer ruimte voor het water. Gezien de recente ontwikkelingen in Limburg, België en Duitsland is dit onderwerp actueler dan ooit.

De Elise Mathilde Essayprijs is genoemd naar Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941) die haar vermogen naliet aan de door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds. De prijs is een initiatief van de Stichting in samenwerking met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, het Genootschap Onze Taal en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.

Aanmelden

Het digitale programma gaat op vridagmiddag 17 september om 14.00 uur van start.Wilt u zich opgeven voor de live stream? Stuur dan een e-mail naar  info@knhg.nl.