gepubliceerd op 25 december 2016
Decembernummer ‘Indische Letteren’ verschenen

Indische letteren dec 2016

Op de valreep van 2016 is er een nieuw nummer van Indische Letteren verschenen, het tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde.  Leden van de Werkgroep ontvangen het nummer automatisch, maar losse exemplaren zijn ook te bestellen.

In dit tijdschrift schrijft Coen van ’t Veer over het reisverhaal Een thuisreis uit Indië op een mailboot van de Stoomvaartmaatschappij ‘Nederland’ uit 1887 van iemand die zich Baculus noemt. Nina Bouwmeester laat in een ander artikel zien hoe de koloniale samenleving er uitzag in de ogen van de schrijfster Dé-lilah. Ten slotte bespreekt Alexandra Galinowicz de romans Buiten het gareel van Soewarsih Djojopoespito en Tussen Ambon en Amsterdam van Herman Keppy met behulp van de begrippen ‘mimicry’ en ”hybriditeit.

Tevens zijn in dit nummer de programma’s te vinden voor de lezingenmiddag op 3 februari 2017 en het Multatuli-symposium op 27 januari 2017.

Indische Letteren, 31ste jaargang, nummer 4, december 2016.

Zie voor meer informatie over de Werkgroep en hoe losse nummers te bestellen de website van Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde