gepubliceerd op 28 juni 2016
Themanummer Tijdschrift voor Biografie: de popbiografie

Tijdschrift voor biografie 2016 2

Het thema van het nieuwe nummer van Tijdschrift voor Biografie is de popbiografie. De oorsprong ligt bij het symposium Omzien in rock. de toekomst van de popbiografie, dat op 1 april jongstleden werd gehouden in Nijmegen. Centraal stonden de volgende twee vragen: hoe staat het genre van rock life writing er op dit moment bij en hoe is het met de Nederlandse popbiografie gesteld?

Een inleidend artikel van de organisatoren van het symposium, Dennis Kersten en Maarten Steenmeijer, geeft opening van zaken. Rutger Vahl gaat daarna in op Neerlands grootste rocker, Herman Brood. Gaston Franssen onderzoekt het verschil tussen geautoriseerde en niet-geautoriseerde biografieën. Flip Vuijsje gaat in op de vergeten helden uit de popmuziek, te weten de managers. Verder Maarten Steenmeijer over de opkomst van de liedjesbiografie, en Dennis Kersten tot slot over Lennon en McCartney: voor altijd samen.

Buiten het thema twee artikelen. Een van Jos Perry over de Duitse filmmaakster Margarethe von Trotta, en een van Bert Lankester over het leven van socialiste en feministe Trien de Haan. Verder een essay van Frans Verhagen over zijn persoonlijke zoektocht naar Abraham Lincoln. Voorts bevat dit nummer ok nog een aantal recensies over recent verschenen biografieën.

Tijdschrift voor Biografie, zomer 2016, jaargang 5, nummer 2. 

Zie voor meer informatie en hoe te bestellen de website van Tijdschrift voor Biografie.