Commissie voor Zuid-Afrika

Taken:
De  Commissie voor Zuid-Afrika streeft ernaar, jaarlijks een bijeenkomst te organiseren voor belangstellenden. Voor de MdNL onderhoudt de Commissie contact met de Vertegenwoordiger van de Maatschappij in Zuid-Afrika. De Commissie adviseert het Bestuur van de MdNL gevraagd en ongevraagd over zaken die Zuid-Afrika betreffen.

Bijeenkomsten:
De Commissie streeft ernaar om de bijeenkomsten niet altijd te laten plaatsvinden in Leiden, maar is het Afrika-studiecentrum van de Universiteit Leiden dankbaar voor de gastvrijheid die de Commissie aldaar bij herhaling heeft ondervonden.

Samenstelling:
Secretaris: Ingrid Glorie

Leden: Elleke Boehmer, Jos Damen, Adriaan van Dis, Eep Francken, Ena Jansen, Vincent Kuitenbrouwer, Tycho Maas, Robert Ross en Margriet van der Waal

Vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika:
mevrouw Renée Marais