Commissie voor Zuid-Afrika

Taken:
De  Commissie voor Zuid-Afrika streeft ernaar, jaarlijks een bijeenkomst te organiseren voor belangstellenden. Voor de MdNL onderhoudt de Commissie contact met de Vertegenwoordiger van de Maatschappij in Zuid-Afrika. De Commissie adviseert het Bestuur van de MdNL gevraagd en ongevraagd over zaken die Zuid-Afrika betreffen.

Bijeenkomsten:
De Commissie streeft ernaar om de bijeenkomsten niet altijd te laten plaatsvinden in Leiden, maar is het Afrika-studiecentrum van de Universiteit Leiden dankbaar voor de gastvrijheid die de Commissie aldaar bij herhaling heeft ondervonden.

Samenstelling:
Secretaris: mevrouw Ingrid Glorie

Leden: mevrouw Elleke Boehmer, de heer Jos Damen, de heer Adriaan van Dis, de heer Eep Francken, mevrouw Ena Jansen, de heer Vincent Kuitenbrouwer, de heer Tycho Maas, de heer Robert Ross, mevrouw Margriet van der Waal

Vertegenwoordiger voor Zuid-Afrika:
mevrouw Renée Marais