Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde

De doelstelling van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde is, de studie te bevorderen van de literatuur van en over Nederlands-lndië, van de Compagniestijd tot heden: van Jan Pieterszoon Coen tot Gustaaf Peek.

De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde geeft het tijdschrift Indische Letteren uit. Van dit tijdschrift verschenen onder andere speciale nummers over Multatuli, H.J. Friedericy, A. Alberts, E. du Perron en F. Springer.

Daarnaast organiseert de Werkgroep symposia met thema’s als ‘De Molukken in de literatuur’ (over o.a. Rumphius, Beb Vuyk en Maria Dermoût), ‘De dekolonisatie van Nederlands-lndië in Nederlandse en Indonesische bellettrie en egodocumenten’, ‘Naar de Oost! Vier eeuwen reizen naar Indië en Indonesië’, ‘De tweede generatie’., ‘Feesten in Indië’, ‘ Van Inlander tot Indonesiër’, ‘Indische publiekstijdschriften’, ‘Indische Letteren Festival’ (t.g.v het vijfentwintigjarig bestaan van de werkgroep) en ‘De Indische pers en de literatuur’.

Op de lezingenmiddagen kwamen onderwerpen en auteurs aan de orde als brieven uit de zeventiende en achttiende eeuw, Willem Brandt, Indische jeugdboeken, De njai, Tjalie Robinson, Indische schilders, Noto Soeroto, Jan Wolkers en Hella Haasse.

Bestuur Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde:

Voorzitter: Rick Honings
Secretaris: Goran Bouaziz
Penningmeester: Coen van ’t Veer
Leden: Arnoud Arps, Jacqueline Bel, Petra Boudewijn, Marijke Denger, Nick Tomberge, Geert Onno Prins

Website Indische Letteren:

Klik hier om naar de website van het tijdschrift Indische Letteren te gaan.