Werkgroep De Moderne Tijd

De Werkgroep De Moderne Tijd stelt zich ten doel de studie van de Lage Landen in het tijdvak 1780-1940 in al zijn facetten te bevorderen. De werkgroep is in 1976 opgericht als Werkgroep De Negentiende Eeuw, en heeft in 2017 haar activiteiten uitgebreid tot het bredere tijdvak waar ook de late achttiende en vroege twintigste eeuw onder vallen. De Werkgroep publiceert het tijdschrift De Moderne Tijd en organiseert daarnaast onder meer een jaarlijks congres en de jaarlijkse Jacob van Lenneplezing.

De Moderne Tijd is het wetenschappelijke tijdschrift van de Werkgroep De Moderne Tijd en publiceert artikelen op het terrein van de geschiedenis en cultuur van de Lage Landen in de periode 1780–1940. Het is de opvolger van het tijdschrift De Negentiende Eeuw, dat verscheen van 1977 tot en met 2016. De Moderne Tijd verschijnt vier keer per jaar. Ieder jaar worden er twee themanummers uitgebracht: één nummer met bijdragen van het jaarlijkse congres van de Werkgroep en één nummer met een door de redactie gekozen thema. In de vaste rubriek ‘Boekzaal der geleerde wereld’ worden recensies van recente literatuur gepubliceerd.

Bestuur Werkgroep De Moderne Tijd:

Lotte Jensen (voorzitter), Marjet Brolsma (secretaris), Diederik Smit (penningmeester), Fons Meijer, Jan Rock en Robert Verhoogt.

Website Werkgroep De Moderne Tijd:

Klik hier om naar de website De Moderne Tijd te gaan.