Academische Jaarprijzen

Van 2015 t/m 2021 reikte de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde drie Academische Jaarprijzen uit: voor de beste masterscriptie, het beste academische artikel en de beste dissertatie. Het ging daarbij om het bekronen en stimuleren van veelbelovende onderzoekers.

Winnaars

2021
Scriptie: Sitting stuck and standing scribbled. Productivity, structure, and meaning of posture verbs combined with a complementive past participle in Dutch van Maarten Bogaards, begeleid door Maaike Beliën, Universiteit Leiden, 2019.

Artikel: ‘Clause order and syntactic integration patterns in Dutch conditionals’ van Alex Reuneker (Universiteit Leiden), in: Linguistics in the Netherlands 37 (2020), p. 119-134.

Dissertatie: Roots in Progress. Semi-lexicality in the Dutch and Afrikaans verbal domain van Cora Cavirani-Pots. Katholieke Universiteit Leuven, 2020.

Extra prijs voor de beste educatieve scriptie: Samen lezen, beter lezen? Een quasi-experimenteel onderzoek naar de meerwaarde van samenwerkend leren voor het leesvaardigheidsonderwijs in de brugklas van Marc de Mik, begeleid door Jacqueline Evers-Vermeul, Universiteit Utrecht, 2019.

Lees hier het Juryrapport Academische Jaarprijzen 2021


2020
Scriptie: Tom Laureys, Naar een New Historicism in de Lage Landen? Discursive con-texts, faultlines en alternatieve lezingen van vroegmoderne Nederlandse wraak-tragedies. Begeleid door Kornee van der Haven, Universiteit Gent.

Dissertatie: Lisanne Snelders, Hoe Nederland Indië leest. Hella S. Haasse, Tjalie Robinson, Pramoedya Ananta Toer en de politiek van de herinnering. Universiteit van Amsterdam, 2018.

Lees hier het Juryrapport Academische Jaarprijzen 2020


2019
Scriptie: Milan Valadou, Complementizer agreement in Dutch dialects, A quantitative approach in search for subtypes. Begeleid door Jeroen van Craenenbroeck en Benedikt Szmrecsanyi. Universiteit Leuven.

Artikel: Lisa Hilte, Reinhild Vandekerckhove en Walter Daelemans, ‘Expressive markers in online teenage talk. A correlational analysis’. In: Nederlandse taalkunde 23:3 (2018), p. 293-323.

Dissertatie: Andreas Krogull,  Policy versus Practice. Language variation and change in eighteenth- and nineteenth-century Dutch. Universiteit Leiden, 2018.

lees hier het Juryrapport Academische Jaarprijzen 2019


2018

Scriptie: Aafje de Roest, ‘BUURTVADERS’. Een kritische lezing van de performance van represent door vier Nederlandse hiphopartiesten. Begeleid door prof. dr. Geert Buelens en dr. Saskia Pieterse. Universiteit Utrecht.

Artikel: Lucas van der Deijl, Saskia Pieterse, Marion Prinse and Roel Smeets, ‘Mapping the Demographic Landscape of Characters in Recent Dutch Prose: A Quantitative Approach to Literary Representation’. In: Journal of Dutch Literature, 7.1 (2016), p. 20-42.

Dissertatie: Daan Rutten, De ernst van het spel: Willem Frederik Hermans en de ethiek van de persoonlijke mythologie. Universiteit Utrecht, 2016.

Lees hier het Juryrapport Academische Jaarprijzen 2018


2016
Scriptie: Sarah Adams, ‘Slavernye onder het oog […] brengen’ Abolitionistisch theater in de discussie over de afschaffing van de koloniale slaverij in Nederland rond 1800 uit studiejaar 2014-2015. Universiteit Gent

Artikel: Ksenia Robbe (Universiteit Leiden), ‘Translating Transition. The Politics of Nostalgia and Provincialisation in Antjie Krog’ s A Change of Tongue and Begging to Be Black’. Verschenen in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 131 (2015, nr. 4.)

Dissertatie: Geertjan de Vugt, The Polit-Dandy: On the Emergence of a Political Paradigm. Universiteit van Tilburg, 2015.

Lees hier het Juryrapport Academische Jaarprijzen 2016


2015

Scriptie: Dirk Pijpos, De invloed van betekenis op syntaxis bij de pscyhologische werkwoorden. Corpusgebaseerd alternantieonderzoek naar de syntactische variatie bij ergeren, interesseren, irriteren, storen, verbazen, verheugen en verwonderen. KU Leuven.

Artikel: Anne-France Pinget, Marjolein Rotteveel & Hans Van de Velde, ‘Standaardnederlands met een accent. Herkenning en evaluatie van regionaal gekleurd Standaardnederlands in Nederland.’ In: Nederlandse taalkunde.

Dissertatie: Koen Sebregts, The Sociophonetics and Phonology of Dutch r. Utrecht, LOT, 2014.