Werkgroep Bilderdijk

De Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ heeft sinds zomer 2018 de status van ‘Werkgroep’ van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verkregen. De collectie brieven, documenten en prenten van Het Bilderdijk Museum is in permanent bruikleen overgedragen aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en is in 2019 verhuisd naar de Universiteitsbibliotheek Leiden. Daar zullen incidentele tentoonstellingen plaatsvinden en zullen de stukken ter inzage zijn.

Klik hier om de website van de Werkgroep Bilderdijk te bezoeken.

U kunt zich als lid van de Werkgroep aanmelden bij de secretaris via:
bilderdijkmuseum@gmail.com

Bestuur:

Voorzitter: Rick Honings
Secretaris: Ton van Kalmthout
Penningmeester: Tommie van Wanrooij
Leden: Lotte Jensen, Fred van Lieburg, Bart Verheijen, Marleen de Vries