Werkgroep Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’

De Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ heeft sinds zomer 2018 de status van ‘Werkgroep’ van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verkregen. De collectie brieven, documenten en prenten is in permanent bruikleen overgedragen aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en verhuist in de loop van 2019 naar de Universiteitsbibliotheek Leiden. Daar zullen incidentele tentoonstellingen plaatsvinden en zullen de stukken ter inzage zijn.

De website van Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ zal begin 2020 geheel worden vernieuwd.

Bestuur:

Rick Honings (voorzitter), Gert-Jan Johannes (secretaris), Monique van Rooijen (penningmeester), Lotte Jensen, Ellen Krol, Lesley Monfils en Fred van Lieburg.