Werkgroep Bilderdijk

De Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ heeft sinds zomer 2018 de status van ‘Werkgroep’ van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verkregen. De collectie brieven, documenten en prenten van Het Bilderdijk Museum is in permanent bruikleen overgedragen aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en is in 2019 verhuisd naar de Universiteitsbibliotheek Leiden. Daar zullen incidentele tentoonstellingen plaatsvinden en zullen de stukken ter inzage zijn.

Klik hier om de website van de Werkgroep Bilderdijk te bezoeken.

U kunt zich als lid van de Werkgroep aanmelden bij de secretaris:
G.J. Johannes
Jac. P. Thijsselaan 44
2341 PC Oegstgeest
bilderdijkmuseum@gmail.com

 

Bestuur:

Rick Honings (voorzitter), Gert-Jan Johannes (secretaris), Monique van Rooijen (penningmeester), Lotte Jensen, Ellen Krol, Lesley Monfils en Fred van Lieburg.